Laatste aanpassing: 6 juli 2022

Codes en blokkades voor uitleeneigenschappen (Groep 5)

Dubbelklik op een veld in deze groep, of typ ‘5’ om naar het muteerscherm te gaan

Uitleningen

Je kan onderaan Groep 5 een snel overzicht krijgen van hoe vaak een exemplaar is uitgeleend. Je leest dit als volgt (van rechts naar links):

  • 17 = totaal aantal uitleningen, waarvan:
  • 0 = aantal uitleningen dit jaar
  • 2 = aantal uitleningen vorig jaar
  • 15 = aantal uitleningen vòòr vorig jaar

Let op: dit zijn zowel uitleningen als verlengingen, voor zover deze in WISE zijn gebeurd. Voor de uitleengegevens die geïmporteerd werden uit de oude systemen zijn dit enkel uitleningen. Opgelet, deze cijfers houden geen rekening met uitleningen op administratieve passen en speciale klanten.

Samenvatting blokkades:

Leen blokkade Ja: Uitlenen niet toegestaan, uitsluitend ter inzage
Jeugd blokkade Ja: Uitlenen aan jeugdleners niet toegestaan
Publiek blokkade Ja: Wordt niet getoond in de publiekscatalogi
Reserveer blokkade Ja: Reserveren niet toegestaan

Leenblokkade

Exemplaren waarvan je bij het koppelen ’ter inzage’ hebt aangevinkt, hebben een leenblokkade. Indien je aanwezige werken nadien alsnog deze status wil geven, kan dit door Leen blokk. op ‘Ja’ te zetten. Ze krijgen dan de status ’ter inzage’ (= ‘Enkel raadpleegbaar’ in de publiekscatalogus) en worden beschouwd als exemplaren die niet in aanmerking komen voor een reservering.

Exemplaren die ‘altijd’ ter inzage zijn, geef je zowel de RMT / het materiaal “ZZ – Niet uitleenbaar” áls een leenblokkade.

Noot: voor een tijdelijke blokkade op een uitgeleend exemplaar gebruik je de Blokkering onder groep 3

Over de functie van dit veld voor tijdschriftexemplaren, lees je meer in dit FAQ-item.

Hoe je meerdere exemplaren via seriemutatie een leenblokkade kan geven lees je in dit FAQ-item.

Reserveringsblokkade

Als je wil dat een bepaald exemplaar niet kan gereserveerd worden (ongeacht het RMT), dan kan je een reserveringsblokkade instellen. Kies dan voor 8 Niet reserveerbaar. Een titelreservering zal niet kunnen als alle exemplaren aan de titel deze blokkade hebben.

Blokkering publiek

Een publieksblokkade gebruik je om een exemplaar niet zichtbaar te maken voor het publiek (webcatalogus). Ook de titelbeschrijving wordt niet getoond tenzij er andere exemplaren aanhangen die deze blokkering niet hebben. Aan de balie kan je de blokkade opheffen.

Bijzondere collectie

Dit veld wordt gebruikt voor het tonen van de juiste icoontjes in de publiekscatalogus bij enkele bijzonder collecties, voornamelijk Taalpunt.

Opgelet: je kan dit veld wijzigen of toevoegen aan een exemplaar, maar het icoontje zal enkel getoond worden als dit voor jouw bib geactiveerd is.

Seriemutaties

Veel van de bewerkingen hierboven zal je meestal niet uitvoeren voor één exemplaar, maar voor een hele reeks. Hier leer je meer over in de cursus over seriemutaties.

Voor meer info over de invulling van de velden die hier niet aan bod komen: zie de les over exemplaren koppelen.