Laatste wijziging: 11 augustus 2021

Inleverdatum

In Wise zijn er 3 termen die betrekking kunnen hebben op de inleverdatum van een bepaald materiaal.

Inleverdatum

Dit is zowel de datum waarop uitgeleende exemplaren ten laatste moeten worden teruggebracht, als de datum waarop aanwezige werken effectief zijn ingeleverd. Je vindt deze datum terug onderaan het titeldetailscherm.

Inventarisatiedatum

De inventarisatiedatum geeft aan wanneer een exemplaar laatst werd gewijzigd. Vaak valt dit samen met de laatste inname van een exemplaar, ook al was dit exemplaar niet uitgeleend. Deze datum kan je gebruiken om een inventaris op te maken. Je vindt deze datum terug in het exemplaardetailscherm bij groep 5.

Logdatum

De logdatum kan je gebruiken om te selecteren op de effectieve inleverdatum van aanwezige werken. Bij het wijzigen van de inleverdatum via seriemutatie kan je ook de inleverdatum van aanwezige werken wijzigen.

Deze datum vind je terug in het schermoverzicht uit loghistorie.

En in de selecties bij Rub type Logfile en Rubriek Datum. Je combineert deze selectie best met een actie in dit geval 2 – Inname.

Op het resultaat kan je dan een seriemutatie uitvoeren om de inleverdatum in bulk aan te passen.