Laatste wijziging: 11 augustus 2021

Locatie en status (Groep 1)

Dubbelklik op een veld in deze groep, of typ ‘1’ om naar het muteerscherm te gaan

Vestiging

Je kan een exemplaar naar een andere vestiging ‘verplaatsen’. Opgelet: doe je dat via deze weg, dan krijgt het exemplaar géén status ’transport.

Een betere manier van werken is via Exemplaren > Herloceren. De exemplaren krijgen dan automatisch de status ‘Op transport’ totdat ze ingenomen of uitgeleend worden in de ontvangende vestiging. Op dat moment wordt pas de nieuwe plaatsing-vestiging zichtbaar in de publiekscatalogus.

Afschrijfblokkade

Exemplaren waarbij dit aangevinkt is, kunnen niet worden afgevoerd.

Prijs

De exemplaarprijs kan hier worden aangevuld indien dat vergeten werd bij het koppelen.

Stamboeknummer

Nummer voor intern gebruik (bv. aanwinstennummer)

Merk op: alle andere velden uit groep 1 (klant, uitleendatum, status …) kunnen niet via dit scherm worden gemuteerd. Status en klant worden bepaald door wat er gebeurt in de circulatie, en kan je dus niet manueel aanpassen.

Andere velden

Wise toont in deze groep ook de status van het werk (uitgeleend, binnen, transport, …) en de klant die het werk momenteel ontleend heeft of het als laatste ontleend heeft (indien het weer binnen is). Onderaan staat er eventueel ook hoe vaak er reeds een herinnering gestuurd is (gemaand) en welk berichttype als laatste werd verstuurd (bv. HR2 voor tweede herinnering of NBF voor materiaalvergoedingsnota).

Rechts staan nog enkele data, waaronder de inleverdatum, wat kan verwijzen naar de datum waarop het werk effectief werd teruggebracht (indien het ondertussen weer binnen is) of waarop het werk zou moeten (als het nog niet te laat is) of had moeten teruggebracht worden (indien de uitleentermijn reeds verstreken is).

In Wise is er geen onderscheid tussen inleverdatum en innamedatum. De inleverdatum is de datum die een exemplaar meekreeg na een uitlening. Maar wanneer een exemplaar na uitlening wordt ingenomen, verandert deze datum naar de datum van inname. Neem je een aanwezig exemplaar in, dan wijzigt Wise deze datum niet.

Wise vermeld ook eventueel een selectiedatum. Die datum verwijst naar het bericht (HR2, NBF) en geeft de datum waarop het exemplaar voor dat bericht is geselecteerd.

Meer info over inleverdatum en andere data m.b.t. een exemplaar

Er is sinds Wise versie 7.0.2 een extra veld: Gebruikt ter plaatse. Deze optie kan worden gebruikt via Innemen > Gebruikt ter plaatse, voor exemplaren die in de bibliotheek worden gebruikt, maar die niet door een klant worden uitgeleend. Meer informatie over deze functie vind je op deze pagina.

Sinds Wise versie 7.0.4 is er een nieuw veld: Datum van vermissing. Zodra een exemplaar de status Vermist krijgt, wordt die datum ingevuld.