Hoe verplaats ik exemplaren naar een andere vestiging?

De vestiging wijzigen via seriemutatie

Je kan de plaatsingsvestiging van exemplaren in bulk wijzigen via Exemplaren > Seriemutaties.

De gewijzigde plaatsing stroomt door naar de publiekscatalogus met de dagelijkse update (’s avonds), zodat correct zichtbaar is waar het exemplaar zich bevindt.

Als je de exemplaren vervolgens nog eens inneemt, komt de vraag of het ‘op transport’ mag naar de nieuwe plaatsingsvestiging. Dankzij de status ‘Op transport’ is dan in de publiekscatalogus dadelijk zichtbaar dat het exemplaar niet beschikbaar is.

Alternatief: herloceren

Je kan de plaatsingsvestiging van individuele exemplaren ook wijzigen via Exemplaren > Herloceren. De exemplaren krijgen dan automatisch de status ‘Op transport’ totdat ze ingenomen of uitgeleend worden in de ontvangende vestiging. Op dat moment wordt pas de nieuwe plaatsingsvestiging zichtbaar in de publiekscatalogus.

Exemplaren terughalen

Je kan een selectie maken van exemplaren met plaatsing-vestiging afwijkend van eigenaars-vestiging met volgende selectieregels:
Vestiging plaatsing = x AND
Vestiging aanschaf = y

Via een seriemutatie met ‘terug naar eigenaar’ aangevinkt kan je de oorspronkelijke plaatsing-vestiging herstellen (de eigenaars-vestiging wordt dan gekopieerd naar plaatsing-vestiging).
Bij de volgende inname wordt het exemplaar dan op transport gezet.