Hoe verplaats ik exemplaren naar een andere vestiging?

De vestiging wijzigen via seriemutatie

Je kan van een exemplaar de Vestiging wijzigen (bevoegdheid Catalografie is vereist). Het kan ook in bulk via Exemplaren > Seriemutaties

Wil je meer leren over seriemutaties, kijk dan naar de Cursus Seriemutaties.

De gewijzigde plaatsing stroomt door naar de publiekscatalogus met de dagelijkse update (’s avonds), zodat correct zichtbaar is waar het exemplaar zich bevindt.

Als je de exemplaren vervolgens nog eens inneemt, komt de vraag of het ‘op transport’ mag naar de nieuwe plaatsingsvestiging. In de publiekscatalogus wordt dan dadelijk zichtbaar dat het exemplaar niet beschikbaar is.

Alternatief: herloceren

Je kan de plaatsing-vestiging van exemplaren ook wijzigen via Exemplaren > Herloceren. De exemplaren krijgen dan automatisch de status ‘Op transport’ totdat ze ingenomen of uitgeleend worden in de ontvangende vestiging. Op dat moment wordt pas de nieuwe plaatsing-vestiging zichtbaar in de publiekscatalogus.

Opgelet: bij herloceren wordt de kast gewijzigd op basis van de kastconversie-tabel. Deze tabel is niet voor alle bibliotheken en filialen volledig ingericht (enkel voor de meest gangbare materialen), waardoor de kast bij herloceren verloren kan gaan. Vraag aan de servicedesk of je herloceren in gebruik kan nemen.

Pas ook op dat je de juiste vestiging kiest. Kies je per ongeluk een vestiging van buiten jouw instantie, zal je met die instantie contact moeten opnemen om je exemplaren terug naar jouw vestiging te laten herloceren.

Meer informatie over herloceren vind je hier.

Exemplaren terughalen

Je kan een selectie maken van exemplaren met plaatsing-vestiging afwijkend van eigenaars-vestiging met volgende selectieregels:
Vestiging plaatsing = x AND
Vestiging aanschaf = y

Via een seriemutatie met ‘terug naar eigenaar’ aangevinkt kan je de oorspronkelijke plaatsing-vestiging herstellen (de eigenaars-vestiging wordt dan gekopieerd naar plaatsing-vestiging).
Bij de volgende inname wordt het exemplaar dan op transport gezet.