(Voor)laatste klant opzoeken

Wanneer je vaststelt dat een exemplaar beschadigd is ingeleverd, maar de klant niet bij je hebt staan (bijvoorbeeld bij het uitsorteren van exemplaren die via een inleverbus of selfscan werden ingeleverd), of wanneer een klant met een beschadigd exemplaar naar de balie komt, kan je vanuit het exemplaarmuteerscherm snel navigeren naar de laatste en voorlaatste klant om hier eventueel schade op te verhalen, een interne opmerking te noteren …

Ga hiervoor naar het exemplaarmuteerscherm, en kies in het menu ‘Klant’ > ‘Naar laatste / voorlaatste klant’.

Je opent nu de laatste / voorlaatste klant via de klantenadministratie.

Opgelet: dit is alleen mogelijk voor transacties die plaatsvonden sinds je met Wise werkt of die open stonden tijdens het migreren.