Hoe kan ik in Wise mijn collectie gemakkelijk omzetten naar ZIZO?

Bij het koppelen van exemplaren worden een aantal velden op voorhand ingevuld aan de hand van de titelbeschrijving. Hetzelfde mechanisme kan ook gebruikt worden voor reeds bestaande exemplaren via “Plaatsing genereren” bij seriemutaties.

Opgelet! Dit overschrijft alle bestaande gegevens bij Plaatsing en vult die opnieuw in op basis van de titelbeschrijving. Is de titelbeschrijving onvolledig of wijkt de lokale plaatsing van het exemplaar af van wat in de titelbeschrijving staat, dan zal de nieuwe plaatsing ook navenant zijn.

Deze manier van werken is dus enkel aan te raden wanneer een volledig collectieonderdeel een nieuwe etiketmethode moet krijgen, niet om bestaande plaatsingsgegevens te verbeteren.

Let wel: voor je hieraan begint, neem contact op met de servicedesk. Er moeten eerst controles worden uitgevoerd vooraleer je hiermee van start kan gaan.

Werkwijze per exemplaar:

De kast blijft maar de etiketmethode moet worden gewijzigd:

Exemplaren > Seriemutatie: “Plaatsing genereren” aanvinken, “Negeer blokkade” uitgevinkt laten. Na het scannen van de barcodes, kan je elke lijn aanklikken ter controle.

Indien ook nieuwe kast:

Zelfde als hierboven maar ook kast wijzigen en “Negeer blokkade” aanvinken.

Voordeel van deze werkwijze: je kan per exemplaar controleren of alles goed voorspeld werd. Indien niet kan je meteen manueel verbeteren. Als je werkt met Biblioprint dan zie je ook meteen welk ZIZO-etiket je nodig hebt.

Werkwijze bulk:

Wil je sneller werken dan kan je via selecties en seriemutaties in bulk aanpassingen doen.

Selecteer de exemplaren in selecties, bvb op kast. Sla de set op en exporteer ze eerst volledig met duidelijke plaatsingsaanduiding in de csv (plaatsing, etiketomschrijving, hoofdwoord, zizo jeugd, zizo volw, zizo kleuter, …).

Op die manier heb je een overzicht wat de oorspronkelijke opstelling was.

Stuur vervolgens de set door naar seriemutaties en muteer deze daar dan met “Plaatsing genereren” aangevinkt, eventueel met een andere kast in de dropdown als deze ook moet veranderen. Na de seriemutatie maak je opnieuw dezelfde csv-export. Nu kan je zien welke exemplaren goed werden verbeterd door de seriemutatie, de andere exemplaren moet je dan manueel aanpassen.

Voordeel van deze werkwijze: je kan iets sneller werken omdat je in bulk werkt.