Een wijziging in Wise stroomt niet door naar de publiekscatalogus

Wijzigingen aan een titel stromen dagelijks door naar de publiekscatalogus. Wijzigingen aan de plaatsingsinformatie van een individueel exemplaar ook. Wat kan er nog fout gaan en wat kan je eraan doen?

1. Wijzigingen aan de plaatsingsinformatie van geconverteerde exemplaren

Bij de conversie kregen exemplaren de etiketmethode “@”. Deze doet niets, behalve de Pl. Opmerking zetten bij conversie. Wijzig je iets aan de plaatsing van deze geconverteerde exemplaren, bv. wat in Pl. Opmerking zit verplaatsen naar Hoofdwoord, dan wordt de etiketinformatie niet opgebouwd adhv de nodige velden, waardoor de plaatsingsinformatie leeg wordt en dus niet wordt getoond in de publiekscatalogus.

Oplossing: Je kan na het aanpassen van de plaatsingsinformatie, de plaatsing genereren via Exemplaren > Etiketten > Genereer plaatsing/etiket per exemplaar

2. Wijzigingen aan een groep exemplaren, bv. wanneer de kastinformatie (naam, afdeling) wordt aangepast

Wijzigingen “in bulk” aan exemplaren zijn niet de dag nadien al te zien in de publiekscatalogus, maar pas wanneer er een volledige nieuwe import van Wise naar Aquabrowser is gelopen. Dat proces start wekelijks op zaterdag.