Laatste wijziging: 23 augustus 2023

Notities bij een exemplaar

Klik op een van de velden om een notitie toe te voegen

Afschrijf: deze notitie wordt getoond wanneer je een titel afschrijft, bv. “Bewaren voor het ziekenhuis”.

Bijlage: deze notitie wordt getoond aan de Wisebalie bij innemen en uitlenen en aan de zelfuitleen bij uitlenen als je bij groep 3 de bijlagecode N op ‘N- Bijlagenoot’ zet.

Memo: deze notitie is voor interne doeleinden, wordt verder nergens getoond. Bij de migraties zijn soms opmerkingvelden in dit veld gezet.

Nota: een tekst die op de nota van een klant komt. Kan bijv. gebruikt worden wanneer een beschadigd exemplaar uit de kast wordt gehaald, en vermoed wordt dat de laatste lener de schade heeft veroorzaakt. Zonder notamelding weet de klant dan niet waarom hij ‘opeens’ een balienota krijgt.

Schade: deze notitie wordt getoond aan de balie bij innemen, bv. “vlekken op titelblad”.

Klik op het kleine vakje van de notitie om het tekstvak volledig te openen.