Exemplaren omlabelen

Laatst aangepast op 28/10/2019

Wanneer je de barcode van een exemplaar wil vervangen, kan je het exemplaar omlabelen.
Deze functie is beschikbaar op het exemplaardetailscherm, achter het menu ‘exemplaar’ > ‘omlabelen’.

OF via het titeldetailscherm:

Wanneer je klikt op ‘omlabelen’, open je onderstaand scherm:

Het volstaat om de nieuwe barcode te scannen en via ‘ok’ te valideren.

Merk op: exemplaren die uitgeleend zijn, kan je niet omlabelen: de menu-ingang is grijsgekleurd en niet aanklikbaar. Als je ze zou omlabelen, zouden ze immers bij terug inleveren niet meer te identificeren zijn.