Exemplaren omlabelen

Laatst aangepast op 01/09/2023

Wanneer je de barcode van een exemplaar wil vervangen, kan je het exemplaar omlabelen.
Deze functie is beschikbaar op het exemplaardetailscherm, achter het menu ‘exemplaar’ > ‘omlabelen’.

OF via het titeldetailscherm:

Wanneer je klikt op ‘omlabelen’, open je onderstaand scherm:

Het volstaat om de nieuwe barcode te scannen en via ‘ok’ te valideren.

Je kan omlabelen met elke bevoegdheid zolang het exemplaar dat je wil omlabelen staat in de vestiging waar je bent ingelogd. Wil je een exemplaar van een andere vestiging (maar wel dezelfde instantie) omlabelen, dan kan dit enkel als je bent ingelogd in de vestiging die aquisitiebeheerder is (=meestal de hoofdvestiging van je instantie) én heb je minstens de bevoegdheid bestelbeheer nodig.

Merk op: exemplaren die uitgeleend zijn, kan je niet omlabelen: de menu-ingang is grijsgekleurd en niet aanklikbaar. Als je ze zou omlabelen, zouden ze immers bij terug inleveren niet meer te identificeren zijn.