Hoe komt het dat soms de inleverdatum in de toekomst ligt?

In Wise is er geen onderscheid tussen inleverdatum en innamedatum. De inleverdatum is de datum die een exemplaar meekreeg na een uitlening. Maar wanneer een exemplaar na uitlening wordt ingenomen, verandert deze datum naar de datum van inname. Neem je een aanwezig exemplaar in, dan wijzigt Wise deze datum niet. Je kan wel zien aan de inventarisatiedatum in het exemplaardetailscherm (groep 5) op welke dag deze actie gebeurde. Aan de hand van deze datum kan je dan een inventaris opmaken.

Wanneer je, om wille van bijvoorbeeld een onverwachte sluiting, inleverdatums wil aanpassen op basis van een selectie, dan zal Wise alle inleverdatums aanpassen, ook van de niet uitgeleende exemplaren. Hierdoor kan het voorvallen dat aanwezige exemplaren een inleverdatum in de toekomst hebben. Wil je dit vermijden, voeg dan een lijn toe aan de selectie met de status U uitgeleend.

Tot slot kan je ook nog steeds via Schermoverzicht uit loghistorie nagaan wanneer precies een exemplaar werd ingeleverd en wat de oorspronkelijke inleverdatum was.