Laatste wijziging: 11 augustus 2021

Plaatsing (groep 2)

De plaatsingsinformatie werd bij het aanmaken van een nieuw exemplaar gesuggereerd op basis van een etiketmethode en informatie uit de titel. (Hoe dat ook alweer ging, kan je nalezen in de les over exemplaren koppelen)

Hieronder een voorbeeld van een aanpassing van de plaatsing: ik verplaats een exemplaar naar een andere kast, met een andere etiketmethode en dus een ander classificatiesysteem:

Opgelet: aanpassingen aan de plaatsingsinformatie van een exemplaar zijn pas 24 tot 48 uur later zichtbaar in de publiekscatalogus.

Voor meer info over de invulling van de velden die hier niet aan bod komen: zie de les over exemplaren koppelen.

Tijdelijke kast

Als je exemplaren tijdelijk in een aanwinstenrek, vitrine of op een tentoonstellingstafel wil plaatsen, en dit zichtbaar wil maken in je publiekscatalogus, kan je gebruik maken van een ’tijdelijke kast’. Je kan deze zelf aanmaken in de client via Kastenbeheer.

Vinkje ‘magazijn’

Wanneer je dit aanvink krijgt het exemplaar de status ‘Y – Magazijn’, met als gevolg dat:

  • in de Wise catalogus de Effectieve status wijzigt naar ‘Y – Magazijn’ maar de Status ‘B – Binnen’ blijft. Wordt het exemplaar uitgeleend dan zijn beide statussen ‘U – Uitgeleend’
  • in de publiekscatalogus de beschikbaarheidsstatus wijzigt van ‘Binnen’ naar ‘Magazijn’. De plaatsing (kast, e.a.) en de reserveerbaarheid blijven ongewijzigd.
  • bij inleveren aan de automaat het exemplaar wordt uitgesorteerd (status D) voor manuele inname.
  • in de BIOS-statistieken het exemplaar geteld wordt als ‘Magazijncollectie’

Wil je met deze status werken voor alle exemplaren in een kast dan kan je beter de kast zelf de status van magazijnkast geven. Alle exemplaren die je (ook later nog) in deze kast plaatst, worden dan magazijnexemplaren.

Lees hier nog meer over magazijnplaatsing.