Archief release notes Bib Analytics

Releases 2023
Releases 2022

Releases 2023

16 oktober 2023

Dashboards

De beschikbaarheidstijden van de dashboards zijn opgetrokken: vanaf vandaag zijn de dashboards beschikbaar op weekdagen van 7u – 20u. Buiten deze uren krijg je een foutmelding.

9 oktober 2023

Dashboards

Dashboard leners

Naast het algemene “Cultuurconnect dashboard” is er een nieuw dashboard toegevoegd: “Cultuurconnect leners”.

In dit dashboard vind je 4 pagina’s:

 • Actieve leners: cijfers en grafieken over alle leners die minstens 1 transactie hebben gedaan in het geselecteerde kalenderjaar. Je vindt er bv. een leeftijdspiramide en een kaartje met de postcode van de leners (opmerking: het kaartje werkt niet in Chrome).
 • Inschrijvingen: hier vind je informatie over het aantal unieke leners dat in het geselecteerde kalenderjaar een lidmaatschapswijziging heeft gedaan.
 • Transacties per lener: cijfers, grafieken en tabellen over het gemiddeld aantal transacties (uitleningen, reserveringen, …) dat plaatsvindt in je bibliotheek.
 • Leenprofiel: kom meer te weten over wat je leners precies lenen.

Alle uitleg over het nieuwe dashboard lees je hier op het leerplatform.

Dashboard algemeen

In het algemene dashboard is het default jaar dat in de kalenderfilter voorgeselecteerd is aangepast naar het huidige kalenderjaar, waar dat nog op 2022 stond.

Leerplatform

Er zijn 2 nieuwe veelgestelde vragen toegevoegd:

19 juni 2023

Algemeen

In de slicers werden ook kasten uit andere instanties getoond. Die andere kasten komen de dataset binnen via uitleningen van IBL (waar de exemplaren de kast van de eigenaar behouden). Op de exemplaarslicers zijn nu extra filters gezet om enkel kasten uit de eigen instantie te tonen.

Bij de grafieken en cijfers zelf is niets gewijzigd zodat in de totaalcijfers IBL nog altijd wordt meegerekend, enkel wanneer gefilterd wordt op de exemplaarkenmerken kast of materiaal worden de gegevens beperkt tot eigen bezit.

Dashboards

Collectie: Overzicht

Om te voorzien in de mogelijkheid om het bezit op een andere datum dan de meest recente gegevens te tonen is een slicer met periode-kalender toegevoegd. Je kan een start- en einddatum voor de periode instellen:

 • Het bezit wordt altijd berekend op de einddatum van deze periode
 • De gegevens in de rechterbalk over transacties, leners en gebruikscoëfficiënt worden berekend over de volledig gekozen periode (op basis van het bezit op de einddatum)

Vb:

 • is de periode ingesteld op 01/01/2022 tem 31/12/2022 dan wordt het bezit berekend voor 31/12/2022 en worden de transacties, leners en gebruikscoëfficiënt berekend voor de periode 01/01/2022 tem 31/12/2022

Standaard is de periode ingesteld op 01/01/2022 tem 31/12/2023 en wordt dus het bezit van de meest recente datum getoond met de transacties van kalenderjaren 2022 en 2023 opgeteld.

Lees hier op het leerplatform meer over wat je op dit tabblad terugvindt.

24 april 2023

Dashboards

IBL

Een nieuw tabblad IBL werd toegevoegd. Let op: dit bevat op dit ogenblik enkel de aangevraagd IBL’s. Je kan hier het totaal aantal aangevraagde IBL’s terugvinden, alsmede een overzicht per dag en een overzicht van het aantal per leverende bibliotheek. Ook is er een lijst van meest aangevraagde titels. Lees hier op het leerplatform meer over wat je op dit tabblad terugvindt.

3 april 2023

Algemeen

OCLC heeft een eerste versie van de digitale collecties toegevoegd aan het onderliggende datawarehouse. Cultuurconnect is nog volop bezig dit te testen. Ondertussen glipten enkele transactiesoorten en genres al wel door naar de filters in de dashboards. We halen die er bij de eerstvolgende update weer uit, excuses voor het ongemak.

Dashboards

Collectie: overzicht
 • Er zijn achterliggend op de hele pagina 2 filters toegevoegd: eentje om exemplaren uit andere vestigingen uit te sluiten en eentje om alle IBL-exemplaren uit te sluiten. Hierdoor zal de Vestigingsfilter ook enkel nog je eigen vestigingen tonen.
 • Alle filters op deze pagina werden ook zo aangepast, dat er enkel nog gefilterd kan worden op waarden waar effectief bezit aan gekoppeld is. De filters interageren altijd op de huidige filtercontext dus wanneer er een filter op de kast “Romans” staat, zullen er ook geen mogelijkheden meer zijn om een SISO te selecteren, tenzij je eerst de filter op Romans leegmaakt.
 • Er is een bug opgelost bij de Gebruikscoëfficiënt zodat er nu ook een correcte waarde wordt getoond als je filtert op een titelveld (SISO, taal …).
Baliedruk

Je kan de grafiek op de pagina Baliedruk nu ook zo weergeven dat niet het aantal transacties maar het aantal unieke leners geteld worden. Via de knop boven de grafiek kan je je keuze aanpassen. Lees hier op het leerplatform of via het vraagteken in het dashboard hoe je de weergave op “Leners” precies moet interpreteren.

6 februari 2023

Algemeen

We krijgen regelmatig de vraag om filters toe te voegen aan de dashboards. Op sommige pagina’s zijn er echter al veel filters waardoor het zeer onoverzichtelijk wordt. We gaan op termijn een gebruiksvriendelijke, permanente oplossing zoeken en implementeren. In afwachting daarvan werd de knop “Persoonlijke instellingen” toegevoegd aan elke filter: hiermee kan je zelf kiezen op welk veld je de grafieken filtert, op voorwaarde dat het veld beschikbaar is in Bib Analytics. Op de pagina over Filters vind je de uitleg hierover.

Leerplatform

Hoe kan je achterhalen welke exemplaren of leners er achter “Waarde niet gevonden” zitten? We schreven het uit op het leerplatform.

Dashboards

Jaaroverzicht
 • Voor actieve leners in het Jaaroverzicht werd naast uitleningen ook naar verlengingen gekeken. Dit was niet correct en werd aangepast. Dit cijfer zou dus moeten overeenkomen met wat je op de pagina “Leners: actief” vindt.
 • De sortering van de velden “Verwerf” en “Schrijf af” werd vastgezet, zodat de parameters steeds in dezelfde volgorde staan. Dit moet vergelijken makkelijker maken.
Collectie: overzicht

De filters Genre, SISO en Taal beïnvloeden nu ook de waarden bij “Aantal titels” en “Aantal exemplaren”.

23 januari 2023

 • De startpagina werd vervangen door de pagina “Jaaroverzicht“. Deze pagina geeft enkele kerncijfers weer over je leners, collectie en circulatie in het afgelopen jaar, in vergelijking met de 2 jaar voordien. Aan deze pagina werd ook een nieuwe filter toegevoegd, BIOS-categorie. De categorieën in deze filter worden op dezelfde manier aan je exemplaren toegekend als voor de BIOS-cijfers die je uit de Wise client kan halen, nl. op basis van RMT en Scat.
 • De pagina’s “Collectie: overzicht” en “Collectie: groei” kregen 2 nieuwe filters: Taal en Bijzondere collectie.
  • Taal: Dit is de taal van de titel, niet de taal die je bij de plaatsing bij het exemplaar kan toevoegen.
  • Bijzondere collectie: Dit veld komt wel uit de plaatsingsgegevens van de exemplaren. Het is het veld waar je o.a. Taalpunt vindt.

Releases 2022

Release 19 december 2022
Release 31 oktober 2022
Release 3 oktober 2022
Release 19 september 2022
Release 20 juli 2022
Release 11 mei 2022
Release 28 maart 2022

Release 19 december 2022

 • Probleem met import is verbeterd: alle dashboards bevatten terug volledige data.
 • Pagina Collectie Overzicht: De gekende fouten bij de telling van aantal exemplaren op kast en RMT zijn verbeterd.
 • Pagina Circulatie: Het aantal reserveringen klopte niet omdat de gearchiveerde reserveringen niet werden meegeteld. Dit is opgelost.
 • Pagina Leners Abonnement: Het gemiddeld geboortejaar is vervangen door de gemiddelde leeftijd. Het aantal abonnementhouders is sterk verbeterd. Er is enkel nog een probleem met ontdubbelde leners die door het ontdubbelen een overlappend abonnement hebben in dezelfde instantie.

Release 31 oktober 2022

Heel wat feedback uit de eerste opleidingenreeks werd verwerkt in nieuwe filters en verbeterde weergaves van de dashboards. Ook aan de fouten in de data werd gewerkt, maar de testresultaten waren niet bevredigend dus zijn die aanpassingen nog niet doorgezet. Op de pagina Gekende bugs vind je die data-issues nog eens op een rij.

Dashboards

Algemeen
 • Op alle tabbladen met een periodekeuze is de standaard ingestelde periode aangepast naar 2022 ipv 2021.
 • De data van de Brusselse, Vlaams-Brabantse en Antwerpse bibliotheken werden toegevoegd (status “bezig” bij publicatie van de release notes)
Leners
 • De pagina met gegevens over leners werd opgesplitst in 2 pagina’s: “Leners: abonnement” en “Leners: actief”.
 • Op de pagina “Leners: abonnement” is in het filterblok een periodekeuze op jaar toegevoegd.
 • Op de pagina “Leners: actief” is in het filterblok een periodekeuze met kalender toegevoegd.
 • Op de pagina “Leners: actief” is de lijngrafiek “Aantal leners per dag” gewijzigd naar “Aantal leners per maand” en kan je de actieve leners per maand makkelijker vergelijken over de jaren heen door het toevoegen van de jaren in de legende.
Aantal actieve leners per maand: vergelijking jaren
Collectie: overzicht
 • In het filterblok zijn filters toegevoegd op Kast, Materiaal, Genre en SISO.
 • In de weergave “Toon als tabel” is een kolom “Eigenaar (vestiging)” toegevoegd.
 • In de weergave “Toon als tabel” is achterliggend de filter “Aantal exemplaren > 0” toegevoegd om IBL-exemplaren weg te filteren. De waarde “oneindig” die je soms zag is daarmee ook opgelost.
Collectie: overzicht, “Toon als tabel”: niveau “Vestiging” toegevoegd
Collectie: groei
 • In het filterblok zijn filters toegevoegd op Genre en SISO.
 • In de weergave “Toon als tabel” is een kolom “Eigenaar (vestiging)” toegevoegd.
 • De grafiek “Afvoer en aanwinst per maand” is veranderd naar een lijngrafiek.
 • De grafieken “Afvoer en aanwinst per kast/materiaal” zijn veranderd naar een tornadochart om sneller de verhoudingen te kunnen zien tussen afvoeren en koppelen
Collectie: groei – tornadocharts
Circulatie, Circulatie: Detail leners

In het filterblok is een filter op SISO toegevoegd

Toplijsten

In het filterblok is een filter op Genre en SISO toegevoegd

Baliedruk
 • In het filterblok is een filter “Transactiesoort” toegevoegd waardoor je ook andere transacties uit het domein Circulatie kan kiezen (innemen, verlengen, reserveren …). Standaard wordt “Leen uit” getoond.
 • Er is een keuzelijst toegevoegd met de werkstations (automaten en balie-pc’s). De lege regel geeft o.a. circulatie-acties via internet weer of circulatie-acties waar geen werkstation aan gekoppeld kon worden.
 • De vormgeving van het spreidingsdiagram werd aangepast om de vergelijking tussen verschillende transacties/werkstations leesbaarder te maken:
  • De y-as werd vastgezet: wanneer het resultaat van een filter slechts een paar blokjes is, zal de grafiek niet automatisch inzoomen. Je kan nog wel zelf inzoomen via de zwarte schuifbalk.
  • De blokjes hebben een vaste grootte gekregen; enkel de kleur geeft nog de spreiding weer. Via de legenda boven de grafiek zie je welke waarde welke kleur kreeg.

Leerplatform

Er zijn heel wat nieuwe praktijkvoorbeelden toegevoegd:

Heb je zelf een praktijkvoorbeeld dat je wil delen met de andere bibliotheken? Mail ze naar charlotte.tournicourt@cultuurconnect.be.

Release 3 oktober 2022

Dashboards

Circulatie: Detail leners

Rechts onder de grafiek werd het totaal aantal actieve leners toegevoegd. Dit totaal verandert mee met de filters die je instelt. In de grafiek erboven zie je de verdeling naar geslacht en leeftijd.

Collectie: groei

De filter bij “Afvoer/Aanwinst” is verbeterd: je kan nu weer enkel kiezen tussen Schrijf af en Verwerf (= koppelen). Door een fout stonden in de vorige versie van de dashboards alle mogelijke transactiesoorten, wat voor verwarring zorgde.

Leerplatform

Gekende bugs

Er is een nieuwe pagina op het leerplatform waar we de gekende data-issues verzamelen. Deze issues zijn onder handen bij OCLC en hoeven dus niet opnieuw gemeld te worden. Wanneer de issues opgelost zijn, nemen we dat op in deze release notes.

Praktijkvoorbeelden

We verzamelden op een nieuwe pagina praktijkvoorbeelden van analyses en cijfers die je uit de dashboards kan halen. Wie suggesties heeft om deze pagina aan te vullen, mag ze bezorgen via onze servicedesk.

Release 19 september 2022

Dashboards

Financieel

Bestaande labels werden verbeterd en het gebruikte grafiektype werd aangepast voor meer duidelijkheid. Een extra blok werd toegevoegd met van leners ontvangen bedragen (per dagboek), naast het bestaande (verbeterde) blok met kwijtscheldingen.
Suggesties om deze pagina nog beter te maken? Mail ze naar servicedesk@cultuurconnect.be.

Release 20 juli 2022

Dashboards

Algemeen
 • Het menu werd naar boven verplaatst, zodat er meer ruimte is voor de grafieken.
 • Op elke pagina kan je nu zien wanneer de gegevens het laatst werden bijgewerkt. Je vindt die datum tussen het C-logo en het menu.
 • De pagina met Tips werd weggehaald, om het aantal pagina’s in het dashboard beperkt te houden. De pagina bestaat nog steeds op het leerplatform, en werd ook grondig uitgebreid (zie verder)
 • In het kader van capaciteitsbeheer zullen de dashboards enkel beschikbaar zijn op kantoordagen tussen 8u en 18u, en dit zeker nog tot en met september. In september worden gebruik en performantie van de dashboards gemonitord en evalueren we of we de beschikbaarheid zo aanhouden of niet.
Toplijsten

Op de pagina Toplijsten is de filter Kast toegevoegd.

Financieel

Er is een nieuwe pagina toegevoegd met allerlei financiële gegevens rond openstaande en betaalde kosten van leners en kwijtscheldingen. Suggesties om deze pagina nog beter te maken? Mail ze naar servicedesk@cultuurconnect.be.

Leerplatform

 • De pagina Tips voor gebruik op het leerplatform heet nu Knoppen en filters. Je vindt er uitleg over het filterblok, wat de zwarte knoppen bij elke grafiek betekenen, wat je kan doen via de rechtermuisknop, en tips wanneer je gegevens wil exporteren. Microsoft Power BI biedt regelmatig nieuwe functionaliteit aan in de dashboards, die we ook voor onze gebruikers ter beschikking stellen indien mogelijk. Zo kan je nu de grafieken in de dashboards aanpassen aan je eigen voorkeuren: velden toevoegen of verwijderen, of het grafiektype veranderen, het kan via de zwarte knop “Persoonlijke instellingen”. Je leest er meer over op de pagina Knoppen en filters.
 • Bij de Veelgestelde vragen vind je nu ook een overzicht van mogelijke foutmeldingen en wat je moet doen als je zo’n foutmelding ziet.

Release 11 mei 2022

Algemeen

 • De data wordt automatisch wekelijks bijgewerkt. Dit proces gebeurt tijdens het weekend. Op maandag zie je dus de dashboards met data bijgewerkt tot zondag.
 • De data van 7 extra bibliotheken is toegevoegd. Het gaat om de bibliotheken die deel uitmaken van de productgroep Bib Analytics. Deze bibliotheken staan vanaf nu mee in voor het beheer van het sjabloon met dashboards dat door alle bibliotheken gebruikt zal worden.
 • De planning voor de uitrol van alle andere bibliotheken is bekend. Je leest op deze pagina wanneer jouw bib aan de beurt is. Wanneer alle data succesvol is opgeladen en de logins zijn aangemaakt krijg je een bericht via Basecamp met daarin alle info die je nodig hebt.

Dashboards

Het design van de dashboards is grondig aangepast. Alles past nu beter op 1 pagina, zonder scrollen, en zonder dat aparte pagina’s uitvergroot of verkleind worden. Alle pagina’s zien er nu hetzelfde uit qua lettergrootte en de navigatiebalk is minder ‘verstopt’ zodat je vlotter van de ene pagina naar de andere kan.

Leners

Op de pagina “Leners” is de inschrijfvestiging als filter toegevoegd. Dit is de hoofdvestiging in Wise. Je kan deze pagina nu filteren op Inschrijfvestiging en/of Uitleenvestiging. De uitleenvestiging is de vestiging waar een actieve lener in het afgelopen jaar minstens 1 uitlening heeft gedaan.

Circulatie en Circulatie: detail leners

In de 2 Circulatie-pagina’s is de filter Genre opnieuw toegevoegd. Deze is nu volledig uitgesplitst: je vindt elk genre maar 1 keer terug in de keuzelijst. Een titel met meerdere genres wordt bij een filter op elk van die genres apart meegeteld, maar wordt in de eindtotalen van circulatie maar 1 keer geteld.

Leerplatform

De pagina “Naslagwerk” op het leerplatorm werd aangevuld. Je vindt hier terug welke velden en berekende cijfers uit Wise beschikbaar zijn in Bib Analytics, in welke daarvan ook effectief in de dashboards verwerkt zijn.

Release 28 maart 2022

Algemeen

 • De data is bijgewerkt tot en met 27 maart 2022.
 • Er is een nieuwe versie van het design toegepast op de “Collectie”-pagina’s en op de “Tips”-pagina. Doel is om gebruik te maken van de volledige breedte van het scherm. Het menu blijft onderaan ook steeds open staan en het lettertype werd verkleind. Hier wordt de komende weken nog verder aan gesleuteld.

Dashboards

Leners

De knop “Actieve lener aan/uit” is verbeterd.

Collectie: overzicht

De knop “Materiaal / Kast” is verbeterd.

Circulatie

De filter “Genre” is tijdelijk weggehaald. Hier wordt nog aan gewerkt door OCLC om ervoor te zorgen dat dit herhaalbaar veld beter geïntegreerd wordt in dit en andere dashboards.

Toplijsten
 • Transactiesoort “Verlengen” werd toegevoegd aan de filters, en de filter is veranderd van radiobutton naar multiselect.
 • In de lijst is een kolom “Aantal exemplaren” toegevoegd.

Leerplatform

 • Op het leerplatform werd een les met “Veelgestelde vragen” toegevoegd en deze les met de Release notes. De e-mailadressen uit de pagina “Doorontwikkeling” werden overgezet naar deze.
 • In de pagina’s onder “De dashboards gebruiken” hebben we de omschrijving van wat je in de dashboards ziet waar nodig nog wat meer verduidelijkt, op basis van feedback van de pilootbibliotheken.