Waarom zie ik in de filter soms andere vestigingen dan die van mij?

Soms zie je op een bepaalde pagina in de vestiging-filter een vestiging in de lijst staan die niet hoort tot jouw instantie of samenwerking. De oorzaak is dat er ergens in de data een link is (geweest) tussen die vestiging en de jouwe, bv. via wisselcollectie, of een materiaal dat ooit foutief in een andere instantie werd ingeleverd, of nog een andere reden. Vaak levert een filter op die vestiging geen resultaat op, omdat de link ondertussen verbroken is (exemplaar zit terug in jouw collectie bv.).

Momenteel lukt het Cultuurconnect en OCLC nog niet om die vestigingen uit de filter te verwijderen.