Wat betekent “Waarde niet gevonden”?

In Bib Analytics zit een waarde die niet meer herleid kan worden naar een waarde in Wise.

Bijvoorbeeld: een exemplaar heeft nog een kastcode die niet meer bestaat in Wise.

Wat betekent “Niet van toepassing”?

Een waarde is niet van toepassing voor een bepaald soort transactie.

Bijvoorbeeld: bij het afsluiten van een abonnement zijn exemplaargegevens niet van toepassing.

Wat betekent “Waarde niet opgegeven”?

De waarde is niet ingevuld in Wise, en komt dus ook niet mee naar Bib Analytics.

Bijvoorbeeld: leners zonder geboortejaar

Hoe achterhaal je welke gegevens achter deze termen zitten?

Op termijn komt er een koppeling tussen Bib Analytics en Wise, om via selecties lijsten van exemplaren, titels en leners op te vragen. In de tussentijd kan je als volgt te werk gaan:

Exemplaren en titels

Via “Persoonlijke instellingen” kan je exemplaarid of titelnummer toevoegen aan de grafiek of tabel. Met deze nummers kan je vervolgens in Wise opzoeken wat er aan de hand is.

1. Selecteer de zwarte knop “Persoonlijke instellingen” bij je grafiek

2. Verander indien nodig het visualisatietype naar Tabel

3. Voeg de gewenste kolommen toe

 Het titelnummer uit Wise heet in het datamodel ook gewoon “Titelnummer” (let op: het wordt weergegeven als een numeriek getal). Het exemplaarnummer zit niet in het datamodel, maar wel het exemplaarid uit Wise. Je vindt het onder “Object-id” (let op: elk object-id heeft een prefix “VL1:”).

Leners

Lenernummers of actor id’s zitten niet in Bib Analytics. Om te achterhalen welke leners geen geslacht, postcode, abonnement of leeftijdscategorie hebben, kan je in de Selectiemodule in Wise terecht.

Leners zoeken zonder geslacht in Wise
Leners zoeken zonder postcode in Wise
Leners zoeken zonder abonnement in Wise

Leners zoeken zonder leeftijd in Wise