Data

Gegevens uit Wise

De dashboards bevatten data uit het bibliotheeksysteem Wise. Elk weekend worden de data ingeladen in het achterliggende “datawarehouse”, dat de dashboards voedt met jouw cijfers. Je krijgt dus op maandag bijgewerkte cijfers te zien, met de stand van zaken in jouw bib op de vrijdag voordien.

Niet alle data uit Wise wordt meegenomen naar Bib Analytics. Bij elk veld moeten we de overweging maken of het statistisch relevant is. Voor persoonsgegevens komt daar nog het extra gegeven bij dat deze niet bewaard mogen worden in het datawarehouse. Wat betreft persoonsgegevens nemen we dus enkel de parameters geboortejaar, postcode en geslacht mee. Wat verder in deze cursus vind je een naslagwerk met alle parameters die momenteel beschikbaar zijn. 

Niet alle parameters die beschikbaar zijn in Bib Analytics worden ook aangeboden als grafiek of filter in de dashboards. De dashboards zullen nog groeien, we bekijken met een productgroep van een aantal bibliotheken wat precies gewenst is.

Historische data

Alle data vanaf je overstap naar Wise zit in Bib Analytics. Je kan ook cijfers opvragen van voor je migratie, maar de kwaliteit daarvan zal sterk afhangen van wat is meegekomen uit de oude systemen.

Gegevens uit andere databronnen

In de dashboards zal je op termijn ook gegevens uit andere datasets terugvinden. In eerste instantie gaat het om gegevens van andere producten en diensten van Cultuurconnect:

  • Mijn Bibliotheek
  • Digitale collecties als e-boeken en Gopress
  • Enkele kerncijfers van je bibwebsite

Ook gegevens van externe databronnen kunnen op termijn toegevoegd worden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • wijk/buurt gegevens
  • demografische gegevens