Hoe komen tijdelijke kasten door in Bib Analytics?

De grafieken op kastvelden tellen altijd op basis van de kast die het exemplaar had op het moment dat de transactie is gebeurd. Had het exemplaar op het moment van de transactie een tijdelijke kast dan zal die transactie bij de tijdelijke kast worden opgeteld. Transacties die zijn gebeurd wanneer het exemplaar nog niet (of niet meer) aan een tijdelijke kast gekoppeld was, worden bij de vaste kast geteld.

Voorbeeld: een exemplaar met vaste kast VF0 Romans krijgt op 1 januari de tijdelijke kast TH0 Thematafel en op 31 januari wordt die tijdelijke kast terug verwijderd. Alle uitleningen van het exemplaar voor 1 januari worden dan bij Romans geteld, de uitleningen tussen 1 januari en 31 januari bij Thematafel en de uitleningen na 31 januari terug bij Romans.

Ook in de grafiek voor bezit (Collectie: Overzicht) worden de exemplaren geteld bij de tijdelijke kast als die is toegekend aan het exemplaar. Het bezit is steeds een momentopname. Had het exemplaar een tijdelijke kast op de meest recente datum in de filter linksonder dan wordt het exemplaar als bezit bij de tijdelijke kast getoond (en dus niet bij de vaste kast).

Hoe komen wijzigingen aan de verwoording van een kast door in Bib Analytics?

Bib Analytics toont altijd de meest recente verwoording van een kast. Ook transacties die vroeger gebeurd zijn, vóór de wijziging, zullen dus geteld worden onder de nieuwe verwoording.

Hoe worden transacties geteld bij exemplaren die van kast zijn gewijzigd?

Ook hier worden transacties altijd geteld bij de kast die het exemplaar had op het moment van de transactie. Transacties van vóór de wijziging worden bij de oude kast geteld, transacties van na de wijziging bij de nieuwe kast.

In de grafiek voor bezit (Collectie: Overzicht) wordt het exemplaar geteld bij de kast die aan het exemplaar was toegekend op de meest recente datum in de filter linksonder.

Hoe worden verwijderde kasten getoond in Bib Analytics?

Van zodra de kastcode uit de tabel voor Kastenbeheer is verwijderd, zal Bib Analytics geen verwoording meer vinden voor deze code. De transacties die gebeurd zijn onder deze kast worden wel met deze code bewaard, maar worden dan gegroepeerd onder “Waarde niet gevonden”.

Waar moet ik in Bib Analytics op letten wanneer mijn kasten opnieuw werden ingericht?

Wanneer – omwille van bijvoorbeeld een wijziging in fysieke plaatsing of een opkuis na een conversie – een of meerdere kasten werden heringericht, dan werd aan (een deel van) de exemplaren een andere kastcode toegekend. Ook zullen daarbij vaak oude kastcodes (van lege kasten) verwijderd zijn. Dat betekent dus dat de twee voorgaande secties van toepassing zijn, over gewijzigde en verwijderde kasten.

Voorbeeld: alle gedichten in VF0 Volwassen fictie werden overgezet naar een nieuwe kast VP0 Poëzie. Ook werden alle exemplaren in de kast BUN Dichtbundels verplaatst naar VP0 (en BUN werd vervolgens verwijderd).
De transacties op (exemplaren van) alle “gedichten” zullen dan bij VP0 geteld worden wanneer je een periode opgeeft die na de herinrichting valt. Evenzo zal het bezit van VP0 (uiteraard) alleen aangegeven worden voor periodes na de herinrichting.
Voor gekozen periodes vóór de herinrichting zullen de exemplaren die in VF0 zaten bij die laatste gerekend worden en exemplaren die in BUN zaten, worden in dat geval onder “Waarde niet gevonden” gegroepeerd, want die laatste code kan niet langer gevonden worden.