Collectie: groei

Aantal afvoer Aantal afvoeracties in de gemeten periode. Hier wordt geen rekening gehouden met exemplaren die daarna terug werden gekoppeld.
Collectiegroei Aantal aanwinsten – Aantal afvoer
Aantal aanwinsten Aantal koppelacties in de gemeten periode. Hier wordt geen rekening gehouden met exemplaren die daarna terug werden afgevoerd (exemplaren die inmiddels weer afgevoerd zijn worden dus meegeteld).
Afvoer en aanwinst per maand Aantal afvoer- en koppelacties in de gemeten periode, per maand. Wijzig je de meetperiode naar een periode waarbij een of meerdere maanden niet volledig worden geteld (bv. 15/6-15/7), hou er dan rekening mee dat de lijn niet het cijfer weergeeft van de volledige maand.
Afvoer en aanwinst per kast / materiaal Aantal afvoer- en koppelacties in de gemeten periode, per kast of materiaal op moment van afvoer of koppelen. Wordt een exemplaar in de gemeten periode zowel gekoppeld als afgevoerd, en zit dat exemplaar op moment van koppelen in een andere kast dan op moment van afvoer, dan wordt het exemplaar in 2 verschillende staven getoond.