Transacties per lener

Dit tabblad toont het gemiddeld aantal transacties per lener in het geselecteerde kalenderjaar (totaal aantal transacties gedeeld door totaal aantal unieke leners).

Alle grafieken zijn interactief, dus wanneer je een element selecteert in de ene grafiek worden de details van die selectie getoond in de andere grafieken. Meerdere elementen kunnen geselecteerd worden met Ctrl + klikken.

In de tooltips is telkens ook het aantal transacties en aantal unieke leners opgenomen. Categorieën waar weinig unieke leners aan verbonden zijn kunnen immers een vertekend beeld geven. Met de info in de tooltip kunnen extreme waarden hierop nagekeken worden.

Filterblok

Transactiesoort: Filter om te kiezen op welke transactiesoort(en) het aantal leners geteld moet worden. Standaard “Leen uit”

Kalenderjaar: Filter om een kalenderjaar te kiezen. Er kan maar 1 jaar tegelijk gekozen worden. Standaard 2023 ingesteld.

Herstel filters: Knop om alle selecties en filters terug leeg te maken (keert ook terug naar meest recente kalenderjaar)

Grafieken

Aantal transacties

Toont het totaal aantal transacties voor het geselecteerde kalenderjaar.

Aantal leners

Toont het totaal aantal leners voor het geselecteerde kalenderjaar.

Gemiddeld aantal transacties

Toont het totaal aantal uitleningen voor het geselecteerde kalenderjaar gedeeld door het aantal actieve leners (= hoeveel uitleningen doet een lener gemiddeld in dat jaar).

Gemiddeld aantal transacties per vestiging

Het gemiddeld aantal transacties per lener voor elke vestiging. De laatste 4 jaar worden getoond. De groene balk is het huidige kalenderjaar, de gele balk het vorige kalenderjaar.

Gemiddeld aantal transacties per maand

Het gemiddeld aantal transacties per lener voor elke maand. De laatste 4 jaar worden getoond. De groene balk is het huidige kalenderjaar, de gele balk het vorige kalenderjaar.

De laatste 4 jaar worden getoond. De groene balk is het huidige kalenderjaar, de gele balk het vorige kalenderjaar. De horizontale stippellijn toont het gemiddeld aantal leners per maand in de laastst 4 jaar.

Door te klikken op de naam van de maand kan je alle grafieken filteren op de maand in kwestie.

Gemiddeld aantal transacties per lener per abonnement

Toont het gemiddeld aantal transacties voor een lener met dit abonnementstype in het geselecteerde kalenderjaar. 

Gemiddeld aantal transacties per lener naar geslacht

Toont het gemiddeld aantal transacties voor een lener met dit geslacht in het geselecteerde kalenderjaar. 

Leeftijdspyramide (gemiddeld aantal transacties per lener)

Toont het gemiddeld aantal transacties voor een lener binnen de leeftijdsgroep en geslacht. De leeftijdsgroep is bepaald op het geboortejaar van de lener (niet de exacte datum).

Enkel het geslacht Man en Vrouw wordt getoond, Instelling en onbekende waarden zijn weggelaten uit de grafiek.

Gemiddeld aantal transacties per lener en materiaal

Deze tabel toont het gemiddeld aantal uitleningen voor elk abonnement (kolom) en voor elk materiaaltype (rmt op exemplaarniveau) binnen het geselecteerde jaar. 

In de tooltip is te zien hoeveel unieke leners een transactie hebben gedaan. Waarden met veel unieke leners zijn donkerder gekleurd. Omdat het gaat om gemiddelde waarden kunnen er uitschieters ontstaan wanneer het gaat om weinig leners. Bij waarden in het donker zijn er meer leners betrokken en is de kans op uitschieters klein.

Aantal leners per aantal transacties

Deze grafiek toont een omgekeerde telling. Voor elke lener is berekend hoeveel transacties die heeft gedaan in het geselecteerde jaar. Op de x-as zie je het aantal transacties, op de y-as hoeveel leners er zoveel transacties hebben gedaan in het jaar.

Er worden ook 3 waarden uitgelicht:

  • het gemiddeld aantal transacties per lener
  • de mediaan van het aantal transacties per lener
  • het aantal transacties van de lener die het meest heeft geleend