Toegang tot de data

Dashboards

Alle bibliotheekmedewerkers kunnen met hun Mijn Cultuurconnect-profiel toegang krijgen tot de dashboards op cultuurconnect.wise.oclc.org/nms/analytics. In dat profiel wordt bepaald voor welke instantie je de dashboards mag zien.

Behoor je tot een externe instelling of werk je voor een externe collectie die via het addendum “Speciale collecties” deel uitmaakt van de openbare bibliotheek? Toegang wordt geregeld via de openbare bibliotheek: vraag hen een mail te sturen naar servicedesk@cultuurconnect.be.

Voor de dashboards wordt gebruik gemaakt van sjablonen. Dat betekent dat elke bibliotheek dezelfde dashboards ziet, gevuld met de eigen gegevens. Zo kan je makkelijk kennis uitwisselen en gegevens met elkaar vergelijken. Je praat immers over hetzelfde. Op termijn zullen we het via benchmarking ook mogelijk maken om in de dashboards zelf gegevens te vergelijken van andere bibliotheken.

Microsoft Power BI

De dashboards worden gebouwd in Microsoft Power BI. Toegang tot deze back end is voorbehouden aan medewerkers van Cultuurconnect en aan bibliotheken die deel uitmaken van de productgroep. In Microsoft Power BI beschikt de gebruiker over alle parameters die overgenomen worden uit Wise en de andere databronnen, niet enkel de beperktere set in de dashboards. De gebruiker kan ook zelf rapporten maken en kiezen welke grafieken worden weergegeven, los van de gepubliceerde dashboards. De gebruiker met toegang tot Microsoft Power BI heeft met andere woorden meer vrijheid, maar in ruil wordt gevraagd om mee de dashboards voor alle bibliotheken mee te beheren en vorm te geven.

De samenstelling van de productgroep Bib Analytics vind je hier terug.

API

Beschikt jouw organisatie al over een andere tool voor business intelligence en wil je daar de data uit Wise mee in verwerken? Cultuurconnect beschikt over verschillende API’s, en daar wordt op termijn ook de Bib Analytics API aan toegevoegd. Neem contact op met david.debaecke@cultuurconnect.be en we brengen je op de hoogte wanneer deze API ter beschikking komt.