Hoe meet je het effect van een actie?

Welke pagina je kiest en welke filters je instelt hangt af van het soort actie dat je hebt gevoerd:

  • Is je doel klantenwerving, dan kijk je op de pagina Leners bij Abonnementhouders of er meer leden zijn sinds je actie;
  • Is je doel publieksverbreding, dan kijk je op de pagina Leners bij Abonnementhouders of er meer leden zijn met abonnement X of eigenschap (bv. leeftijdscategorie) Y sinds je actie;
  • Is je doel slapende klanten te heractiveren, dan vergelijk je op de pagina Leners het aantal abonnementhouders met het aantal actieve leners sinds je actie;
  • Is je doel om bepaalde materialen meer te laten circuleren, dan kijk je op de pagina Circulatie of er meer uitleen- en/of reserveeracties zijn gebeurd van materiaalsoort of kast X sinds je actie;
  • Is je doel om een specifieke doelgroep meer te laten uitlenen, dan kijk je op de pagina Circulatie of er meer uitleen- en/of reserveeracties zijn gebeurd door leners met abonnement X of eigenschap (bv. leeftijdscategorie) Y sinds je actie;
  • ….

Kies steeds een ruime periode met startdatum voor het begin van je actie om in de grafiek met de tijdlijn duidelijk het effect te kunnen zien, en met een einddatum voorbij het einde van je actie om te zien hoelang het effect bleef duren.