Leenprofiel

Dit tabblad is een bedoeld als poging om een leenprofiel op te stellen van een type lener (vb alle vrouwelijke 60-plussers uit een bepaalde postcode). Met de slicers kan er gefilterd worden op kenmerken van de lener, de grafieken tonen dan welke collectieonderdelen het meest geleend werden door deze leners. 

De grafieken interageren ook met elkaar, dus behalve via de filters kan er ook via de grafieken geselecteerd worden.

Filterblok

Transactiesoort: Filter om te kiezen op welke transactiesoort(en) het aantal leners geteld moet worden. Standaard “Leen uit”

Kalenderjaar: Filter om een kalenderjaar te kiezen. Er kan maar 1 jaar tegelijk gekozen worden. Standaard 2023 ingesteld.

Herstel filters: Knop om alle selecties en filters terug leeg te maken (keert ook terug naar meest recente kalenderjaar)

Grafieken

Aantal Transacties

Totaal aantal uitleningen van de selectie in het gekozen kalenderjaar.

Aantal leners

Totaal aantal leners van de selectie in het gekozen kalenderjaar. Met uitsplitsing op geslacht in de onderliggende velden.

Aantal leners per maand

Aantal unieke leners dat minstens 1 transactie heeft gedaan in de maand. Een lener die in meerdere maanden heeft geleend wordt in elk van deze als 1 geteld.

Transacties en leners per materiaal

Toont het totaal aantal transacties per materiaaltype (RMT) van de geselecteerde leners in de groene balk en het aantal unieke leners in de gele balk.

Transacties en leners per taal

Toont het totaal aantal uitleningen per taal van de publicatie van de geselecteerde leners in de groene balk en het aantal unieke leners in de gele balk. De taal wordt uit het titelveld voor taalaanduidingen gehaald waardoor 1 exemplaar/uitlening onder meerdere talen kan worden geteld.

Enkel voor titels met mediumsoort Boek worden geteld in de grafiek op taal

Transacties en leners per genre

Toont het totaal aantal uitleningen per genre van de geselecteerde leners in de groene balk en het aantal unieke leners in de gele balk. Wanneer een exemplaar meerdere genres kent in de titelbeschrijving dan wordt die onder elk genre bijgeteld.

Transacties en leners per SISO

Toont het totaal aantal uitleningen per SISO van de geselecteerde leners in de groene balk en het aantal unieke leners in de gele balk. Dit is de SISO van de titelbeschrijving, niet de SISO op exemplaarniveau.

De grafiek is gebouwd op de SISO-hiërarchie, dat betekent dat op het hoogste niveau van de grafiek enkel de hoofdrubrieken toont maar met de navigatiemogelijkheden van de visual () kan je onderliggende niveau’s naast elkaar leggen of binnen één rubriek verder inzoomen op de onderrubrieken.

Uitleningen van titels zonder SISO worden niet getoond in de grafiek.

Toplijst auteurs

Dit toont de lijst van alle auteurs waarvan minstens 1 exemplaar één van de geselecteerde transacties heeft gedaan. Enkel de hoofdauteur van een werk staat in de lijst. De lijst is gesorteerd op aantal uitleningen (van hoog naar laag). De kolommen aantal titelnrs en aantal exemplaren telt het uniek aantal titelbeschrijving en exemplaren die aan de transacties zijn verbonden (dit is dus niet het totaal aantal titels of exemplaren in bezit van deze auteur).

TOP 7 transacties per scat

De 10 meest geleende scats van de geselecteerde leners weergegeven in een radarplot. Hoe verder van het midden de aanduiding, hoe meer uitleningen van deze scat zijn gebeurd. De scats staan in wijzerzin weergegeven van meeste uitleningen naar minst uitleningen.

Toplijst titels

Titels waarvan minstens één van de geselecteerde transacties werd gedaan, aflopend gesorteerd op aantal transacties.