Jaaroverzicht

Deze pagina geeft een overzicht van enkele kerncijfers over je werking het afgelopen kalenderjaar, vergeleken met de 2 jaar daarvoor. Hou er rekening mee dat de cijfers in een migratiejaar voor circulatie en leners niet helemaal zullen kloppen: in een migratiejaar worden cijfers uit Wise gecombineerd met cijfers uit het oude systeem. De correctheid ervan hangt af van de kwaliteit van de cijfers uit het oude systeem.

De filter “BIOS-categorie” geeft dezelfde categorieën voor exemplaren als in de BIOS-csv’s. De cijfers uit Wise zullen echter niet 100% overeen komen met de cijfers uit Bib Analytics: in Bib Analytics worden ook exemplaren geteld die ondertussen zijn afgeschreven en IBL-exemplaren.

Leners

  • Abonnementen: Het aantal actieve abonnementen op 31/12 van het gemeten jaar.
  • Actieve leners: Het aantal leners dat tussen 1/1 en 31/12 van het gemeten jaar minstens 1 uitlening heeft gedaan.
  • Nieuwe leners: Het aantal leners dat tussen 1/1 en 31/12 van het gemeten jaar een nieuwe inschrijving heeft gedaan in jouw instantie. Leners die eerder lid waren in jouw instantie en opnieuw lid werden, worden hier niet meegeteld, ongeacht hoeveel tijd er tussen het oude en het nieuwe abonnement zat.

Circulatie

Het aantal circulatie-acties van het type “uitlenen”, “verlengen” en “reserveren” in jouw instantie in de periode 1/1-31/12 van het gemeten jaar. Met “reserveren” wordt het plaatsen van een reservering bedoeld, van eender welke soort (vestigingsreservering, netwerkreservering, IBL).

Collectie

  • Het aantal titels en exemplaren in jouw bezit op 31/12 van het gemeten jaar.
  • Verwerf / Schrijf af: het aantal koppelacties (“Verwerf”) en afschrijvingen van exemplaren dat werd gedaan tussen 1/1 en 31/12 van het gemeten jaar.
  • Filter op de plaatsvestiging.