Naslagwerk parameters

Volgende parameters uit Wise zijn beschikbaar in Bib Analytics.

(De benaming onder “parameter” kan verschillen van hoe het veld in Wise heet. Het is hoe het veld heet in Power BI, het achterliggende systeem achter de dashboards. In de dashboards zal je deze termen meestal niet zien terugkomen, daar kiezen we voor een omschrijving of voor dezelfde term als in Wise)

Abonnementen

Parameter Veld in Wise
Abonnement Klantenadministratie > Tab 3.Contributie > Abonnement
Hoofdvestiging Klantenadministratie > Blauwe balk (Selecties: BIEB-ABON > Hoofdvestiging)
Klantgroep Reguliere klant, Speciale pas, Administratieve pas
Statcode Klantenadministratie > Tab 1.Klant > Statistische categorie

Personen

Parameter Veld in Wise
Geografische locatie Klantenadministratie > Tab 2. NAW-Gegevens > Postcode
Geslacht Klantenadministratie > Tab 6. Eigenschappen-1. > Persoon / instelling
Geboortejaar Klantenadministratie > Tab 2.NAW-Gegevens > Geboren
Leeftijdscategorie Clustering van leeftijden, gebaseerd op geboortejaar, in verschillende niveaus

Boeking

Parameter Veld in Wise
Accountingroep Boekingstabel (eerste getal van een boekingscode – bv. 1 = contributie, 2 = registratie, 3 = winkelverkopen…)
Bibliotheek afboeking zie financiële details
Bibliotheek boeking Financiële details > Organisatie
Boekingscode Financiële details > Boekcode
Bronapplicatie afboeking Financiële details > Afboek bron
Bronapplicatie boeking Financiële details > Bron
Financiële organisatie Financiële details > Organisatie
Journaalcode afboeking Financiële details > Kwijtsch.

Exemplaar

Parameter Veld in Wise
Classificatiecode Exemplaren > Inzien > Muteren groep 2 > inhoud van de etiketmethode (=zizocode / siso / genre / nblc…)
Eigenaar Exemplaren > Inzien > Muteren groep 4 > Eigenaar
Etiketmethode Exemplaren > Inzien > Muteren groep 2 > Etiketmethode
Herkomst Exemplaren > Inzien > Muteren groep 5 > Bijzondere collectie
Kast Exemplaren > Inzien > Muteren groep 2 > Kast (zowel tijdelijke als vaste kast)
Leverancier Exemplaren > Inzien > Muteren groep 4 > Leverancier
Materiaal Exemplaren > Inzien > Muteren groep 3 > Materiaal (=RMT)
Plaatsvestiging Exemplaren > Inzien > Muteren groep 1 > Vestiging
SCAT Exemplaren > Inzien > Muteren groep 3 > Stat.Cat (SCAT)
Statistische code exemplaar BIOS categorie (niet beschikbaar in het exemplaarscherm, wordt in Wise berekend op moment dat de csv’s worden gemaakt)

Titel

Parameter Veld in Wise
AVI Exemplaren > Inzien > Muteren groep 2 > AVI (enkel avi-nieuw!)
Doelgroep Titelmutatiescherm > Leeftijdcat
Frequentie Titelmutatiescherm > Frequentie
Kijkwijzer Titelmutatiescherm > Kijkwijzer/PEGI
Materiaal jeugd Titelmutatiescherm > Materiaal jeugd
Materiaal volwassenen Titelmutatiescherm > Materiaal
Mediumsoort Titelmutatiescherm > Mediumsoort
SCAT jeugd Titelmutatiescherm > Stat.cat. Jeugd
SCAT volwassenen Titelmutatiescherm > Stat.cat.
SISO Titelmutatiescherm > SISO
Publicatiejaar Titelmutatiescherm > Publ.jaar
Typering Titelmutatiescherm > Jeugd/Volw. (waar/onwaar) en Titelmutatiescherm > Inform./Verh. (waar/onwaar)
Auteur Titelmutatiescherm > Hoofdauteur
EAN Titelmutatiescherm > EAN
ISBN Titelmutatiescherm > ISBN
Titel Titelmutatiescherm > Publicatietitel
Titelnummer Titelmutatiescherm > (linksboven)
VLACC Titelmutatiescherm > Vlaccnummer
Genre Titelmutatiescherm > Genre
Taal Titelmutatiescherm > Taalcode

Reservering

Parameter Veld in Wise
Archiefreden Detailscherm reservering > Archief
Leverende vestiging Detailscherm reservering > Leverende vest
Ophaalvestiging Detailscherm reservering > Ophalen / Aflever
Reservering scope Detailscherm reservering > Reserveer (titel-, exemplaar of groepsreservering)
Reserveringsbron Detailscherm reservering > Bron
Vestiging Detailscherm reservering > Gereserveerd in

Berekende cijfers

Berekend cijfer Betekenis
Collectiegroei Aantal aanwinsten – aantal afvoer
Gebruikscoëfficiënt Aantal transacties / bezit
Leenfrequentie Aantal uitleningen / aantal actieve leners