Hoe verhoudt de data in de Wise client zich tot die in Bib Analytics?

We streven ernaar om de data in Bib Analytics zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de data zoals die in Wise te vinden is maar de opbouw van de data in beide systemen is wel anders. In Wise zijn de meeste tabellen zo gemaakt dat ze de actuele stand van zaken weergeven. Het primair doel van Wise als bibliotheeksysteem is om de uitleenprocessen vlot te laten verlopen. Bib Analytics heeft een heel ander primair doel, nl. statistieken bouwen. Om tot bruikbare rapporten over een bepaalde periode in Bib Analytics te komen moet het dataformaat aangepast worden naar een transactiegebaseerd-model. Enkele voorbeelden:

  • We tellen niet het aantal exemplaren met status transport, maar het aantal exemplaren dat op transport is gezet.
  • We tellen niet het aantal abonnementen, maar het aantal keer dat een lidmaatschap werd aangegaan/geactiveerd.

In de les “De dashboards gebruiken” wordt bij elke parameter uitgelegd hoe je het moet lezen.

Bij het vertalen van het ene model naar het andere blijkt soms dat niet altijd alles even duidelijk werd gelogd in het verleden. Dit wordt altijd aangepast om de fout in de toekomst te vermijden maar voor reeds bestaande transacties ontstaan hierdoor soms kleine verschillen met wat je in Wise vindt.

Voor gegevens die teruggaan naar de periode voor de migratie van je bibliotheek naar Wise komt daar nog bij dat het heel erg afhankelijk is van wat er door het vorige systeem in de export is meegekomen aan data. Hou er dus altijd rekening mee dat gegevens van voor de migratie een erg vertekend beeld kunnen geven.