Laatst gewijzigd op 12/04/24

De content die onder alle bibliotheken wordt gedeeld wordt verzameld op de site content.bibliotheek.be.  Van daaruit kunnen cultuurconnectmedewerkers ze op 2 manieren delen met de andere sites:

  • Via pushen:

De content gaat naar de rubriek Inhoud. Bestaat er al een onderdeel met hetzelfde id, dan wordt deze overschreven.  Deze optie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de pagina ‘gebruiksvoorwaarden’.  Deze pagina staat op alle sites en heeft overal hetzelfde id.  Stel dat er iets aangepast moet worden aan de inhoud van dit document, dan gebeurt dat op content.bibliotheek.be.  Van daaruit gebeurt er dan een push naar de sites van alle bibliotheken.

  • Via suggereren:

De content gaat naar de rubriek ‘in afwachting van moderatie’. Daar kan je content bijhouden voor later, verwijderen of overbrengen naar inhoud (importeren) voor gebruik op de site.

Content aanbieden

In de bewerkingsmodus staat naast de Opslaan-knop de knop ‘Suggereren aan inhoudsbibliotheek Cultuurconnect’.  Als je daar op klikt wordt het desbetreffende onderdeel niet alleen bewaard maar ook gesuggereerd naar content.bibliotheek.be.  Van daaruit kan deze content door cultuurconnectmedewerkers naar andere bibliotheken doorgestuurd worden.  Als dit dient te gebeuren kan je dit aanvragen via de servicedesk.

Bibliotheken in regioverband hebben bijkomend nog een knop ‘suggereren aan NAAM REGIO’. Via deze knop suggereert het onderdeel naar alle bibliotheken die behoren tot desbetreffende regio.