• Gebruik deze optie enkel voor dringende en/of zeer belangrijke boodschappen, zoals sluitingsdagen, onderhoud van de catalogus, wijzigingen lidgelden, …
  • Je kan slechts één dringende mededeling per keer plaatsen. Indien nodig kan je in het tekstveld wel twee uitéénlopende meldingen plaatsen, bv. de aankondiging van een sluitingsdag gecombineerd met de melding dat de bibliobus defect is.
  • De ingebouwde editor is zeer beperkt en biedt enkel de knoppen vet, cursief en een weblink toevoegen of weghalen aan. Tekst na de 1ste regel wordt niet onmiddellijk getoond in de dringende mededeling, de websitebezoeker dient hiervoor op ‘lees verder’ te klikken.
  • Let op, wanneer je op Enter duwt om een nieuwe regel/alinea te starten, wordt dat wel zo getoond in de editor, maar op de website zelf wordt de alineamarkering genegeerd en komt de tekst naast elkaar te staan!
  • Een bezoeker van de website heeft de optie om het balkje met de dringende mededeling te sluiten, nl. door te klikken op het kruisje. Zodra je als beheerder/redacteur een wijziging doet aan de mededeling, zal die toch weer verschijnen, ook voor wie de vorige boodschap gesloten heeft. Op die manier krijgt elke bezoeker steeds de laatste mededeling te zien, maar kan hij/zij wel beslissen om het te verbergen zodra de boodschap gelezen werd.