Wisselcollectie meteen uitlenen aan een klant, zoals een instelling of een klas

Het uitlenen van een wisselcollectie aan een klant, bijvoorbeeld een klas of een instelling, kan handig zijn om op een eenvoudige manier themapakketten of kits uit te lenen.

Ga naar het collectiedetailscherm; vul links in voor wie de collectie is bestemd (via een klantenzoekscherm). Zorg ervoor dat de Termijn (in dagen) is ingevuld, bv. 60. Controleer de gegevens in de linkerkolom van het collectiedetailscherm.

• Klik op met Opslaan

• Klik linksboven op het woord Collectie en kies de optie Collectie uitlenen.

• Bevestig de levering.

Het systeem zal nu de exemplaren van de collectie de status U uitgeleend geven, voor zover ze niet geblokkeerd, uitgeleend of vermist zijn.

De status van de collectie zal gewijzigd worden in Uitgeleend. De retourdatum wordt door het systeem ingevuld, op basis van uitleendatum en -termijn. In het collectiedetailscherm staat bij ieder exemplaar met status U het betreffende actor-nummer vermeld. Dit geldt alleen voor wisselcollecties die zijn uitgeleend aan een klant (school/instelling). Het wijzigen van de exemplaarstatus kan enige tijd beslaan, afhankelijk van de omvang van de collectie.

NB: Deze uitleningen worden niet in de loghistorie opgeslagen.