Overzichten van wisselcollecties

Overzicht van één wisselcollectie

Hiermee kan je een overzicht printen van de exemplaren in de collectie. Deze optie zit in het
submenu Collectie in het collectiedetailscherm>Print>Printen collectie. Kies de volgorde, de status van de exemplaren die
afgedrukt moeten worden.

Overzicht wisselcollecties

Doel: Het maken van een overzicht van alle soorten tijdelijke collecties.

Exemplaren>Overzichten>Wisselcollecties

In het selectievenster kan worden verfijnd op:
• Collectie status:

• Onderwerpscode: kies de code van jouw instantie of samenwerkingsverband
• Volgnummer: nummer van de wisselcollectie
• Type collectie:

Per gevonden collectiecode wordt de volgende rapportage uitgebracht:

• Collectiecode: Volgnummer binnen de onderwerpscode
• Eigenaar
• Type collectie
• Status
• Omvang
• Bestemming (vestiging of klant)
• Aanmaakdatum
• Uitleendatum
• Retourdatum

Collectiestatistiek

Doel: Het maken van statistische overzichten van alle soorten tijdelijke collecties, uitgezonderd
routecollecties.

Exemplaren>Overzichten>Collectiestatistiek

Selectie:
• Periode van t/m
• Vestiging van t/m. Leeg laten = alleen de eigen vestiging
• Klantnummer (hoofdpas): vul dit in voor een overzicht van een individuele klant
• Sorteren naar: diverse mogelijkheden (waarbij L=Klant):