Roterende collectie beheren

Log in op de stafvestiging. Ga naar Exemplaren > Wisselcollecties.

Kies onderaan het juiste onderwerp (beginnend met R). Je ziet alle wisselcollectie met dat onderwerp verschijnen. Klik je rechts op een wisselcollectie dan kan je kiezen voor Details van deze collectie of Route voor deze collectie.

Klik je op Route voor deze collectie dan zie je de volgorde waarin de collectie steeds zal worden doorgeschoven (de laatste in de rij gaat weer naar de eerste).

Klik je op Details voor deze collectie dan zie je welke exemplaren ertoe behoren. Je kan zien wat hun status is, in welke vestiging ze zich bevinden en wat de volgende doorschuifdatum is. Als ze uitgeleend zijn zie je ook het actor-id. In dit scherm kan je exemplaren uit de collectie halen of innemen.

Aan de linkerkant zie je de collectiegegevens. Het type collectie is een Roterende collectie. De methode voor het toekennen van exemplaren moet steeds op Route staan. De omschrijving kan je aanpassen.