Laatste wijziging: 3 augustus 2022

Vaste wisselcollectie aanmaken

Wisselcollecties zijn collecties die op centraal niveau worden uitgeleverd aan een vestiging. Het collectiebeheer is te vinden onder Exemplaren > Wisselcollecties. Binnen dit menu vindt ook de uitlevering plaats aan vestigingen of aan klanten.

Een nieuwe collectie kan worden aangemaakt via Exemplaren > Wisselcollecties. Klik onderaan rechts op ‘Nieuwe collectie’. 

  • Kies een onderwerp uit de aangeboden tabel: kies jouw instantie nummer
  • Het volgnummer van de collectie wordt automatisch toegekend, maar mag ook handmatig ingevuld worden. 
  • Kies het type collectie: vaste collectie of losse (eenmalige) collectie: kies vaste collectie
  • Klik tot slot op OK. 

Je ziet nu in de collectielijst de nieuw aangemaakte collectie (met status ‘Opbouw). Selecteer deze regel, klik rechts en kies ‘Details van deze collectie’ om naar het collectiedetailscherm te gaan. 

TIP: heb je voorheen al wisselcollecties gemaakt, dan zie je die op dit scherm pas als je onderaan in het midden van de grijze balk het uitklapmenu tussen ‘Historie’ en ‘Volgnr’ opent en daar je eigen instantie selecteert.