Overige acties op exemplaren van wisselcollecties

Naar het exemplaardetailscherm

Je kan vanuit het collectiedetailscherm heel snel en eenvoudig naar het exemplaardetailscherm gaan. Klik een lijn aan, klik dan rechts en kies ‘Detail’

Vermist melden

Op dezelfde eenvoudige manier kan je een exemplaar vermist melden. Klik een lijn aan, rechtsklik en kies ‘Vermist’.

Verkoppelen: overhevelen naar een andere wisselcollectie

Wanneer je een exemplaar van de ene wisselcollectie naar de andere wil verplaatsen, ga je als volgt te werk. Ga naar het collectiedetailscherm van de doel-collectie, klik onderaan op toevoegen en scan de barcode van het exemplaar. Je krijg de volgende boodschap:

Klik op Ja om door te gaan.

Collectie tellen

Met deze functie kan je de exemplaren van een collectie per status tellen. Deze optie zit in het
submenu Collectie in het collectiedetailscherm, kies ‘Tel collectie’.
Zowel status B als K worden als ‘Binnen’ geteld.