Collectiedetailscherm vaste collectie

Veld Toelichting
Omschrijving Naam van deze collectie: vrij in te vullen tekst.
Type Vaste, Losse, Project, Titel, Route, Roterend: Kies ‘Vaste collectie’.
Voor Voor wie wordt de collectie samengesteld en uitgeleend. Dat kan een klant zijn (bvb een school of een instelling) of een vestiging.
Status Deze statussen wisselen automatisch: Opbouw (net aangemaakt), Uitgeleend. De status Binnen (klaar om uitgeleend te worden) moet je zelf aanpassen. Ook de andere statussen kan je eventueel gebruiken: Historie, Gepland, Voorlopig, maar dat hoeft niet.
Omvang Streefomvang: vul in hoeveel exemplaren de collectie zou moeten bevatten.
Aanmaakdatum Wordt automatisch aangemaakt, kan aangepast worden.
Uitleendatum Kan je niet aanpassen, Wise zal steeds automatisch de juiste uitleendatum opslaan.
Termijn In te vullen uitleentermijn, in dagen.
Retour Retourdatum: wordt afgeleid van uitleendatum + termijn, kan gewijzigd worden.
Soort Kies de juiste soort collectie: WSC.
Opmerking Interne info, wordt niet getoond.
Toon niveau Kies op welk niveau de collectie wordt beheerd: vestiging/instantie/systeem. Kies instantie.
Retourdatum handhaven* Ja = geen uitleningen/verlengingen van exemplaren die over de retourdatum heen gaan.
Nee = klanten kunnen de exemplaren ook over de retourdatum heen lenen/verlengen.
In tijdelijke kast Het is mogelijk om aan een collectie een tijdelijke kast mee te geven. Deze tijdelijke kast wordt overgenomen door de ontvangende vestiging zodra de exemplaren bij binnenkomst worden gescand. Bij inname van het exemplaar in de selfservice krijgt het exemplaar status D – Uitgesorteerd. Inname geeft de melding: Plaatsing: [naam van de tijdelijke kast].
Opgelet: wanneer je geen tijdelijke kast ingeeft, zal Wise de plaatsing bij het uitlenen van de collectie aan je vestiging opnieuw voorspellen via de kastcon. Dat wil dus zeggen dat mogelijks je plaatsing niet meer overeenkomt met wat je oorspronkelijk hebt ingesteld. We raden dus aan om steeds een tijdelijke kast in te geven bij je wisselcollectie.

*Retourdatum handhaven op ja: wanneer een exemplaar dat uitgeleend was vóór het verstrijken van de retourdatum wordt binnengebracht ná het verstrijken ervan, dan krijg je bij inname aan de balie een pop-up met de vermelding van de verstreken retourdatum:

Het is niet mogelijk om een exemplaar van een wisselcollectie uit te lenen of te verlengen waarvan de retourdatum verstreken is:

NB: zolang de retourdatum niet verstreken is, kunnen de exemplaren uitgeleend of verlengd worden, ook al valt de inleverdatum dan na de retourdatum .