Afvoeren van exemplaren in een roterende collectie

De stafvestiging haalt de af te voeren exemplaren uit de wisselcollectie. Afvoeren gebeurt door de eigenaar van het exemplaar. Als het exemplaar niet aanwezig is in de bib die de eigenaar is, moet het eerst op transport naar de eigenaar. Wise zet het exemplaar automatisch op transport wanneer je het uit de collectie haalt.

Het exemplaar gaat automatisch op transport naar de eigenaar: