Wisselcollectie leveren aan een vestiging

Ga naar het collectie-detailscherm; vul links in voor welke vestiging de collectie is bestemd. Zorg ervoor dat de Termijn (in dagen) is ingevuld, bv. 200. Controleer de gegevens in de linkerkolom van het collectiedetailscherm.

• Sla de gegevens op met ‘Opslaan’.

• Open daarna het submenu Collectie (klik linksboven op het woord Collectie) en kies ‘Collectie (door)leveren’.

• Klik op ‘Ja’. Bevestig de doorlevering.

Het systeem zal nu de exemplaren van de collectie de status T – Transport geven, zolang ze niet geblokkeerd, uitgeleend of vermist zijn. Het wijzigen van de exemplaarstatus kan enige tijd beslaan, afhankelijk van de omvang van de collectie. De retourdatum wordt door het systeem ingevuld op basis van uitleendatum en -termijn.

  • Wanneer de wisselcollectie is aangekomen in de vestiging, moeten de exemplaren daar nog ingenomen worden in het innamescherm.
  • Open daarna de wisselcollectie in de vestiging. Exemplaren > Wisselcollecties, kies onderaan het juiste nummer. In de lijst bovenaan staat de wisselcollectie nog op status ‘uit’.
  • Open de collectie door de lijn aan te klikken, rechts te klikken en ‘Details van deze collectie’ te kiezen.

De exemplaren hebben nu de status B – Binnen.

Wijzig de status van de wisselcollectie naar ‘Binnen’ en klik op ‘Opslaan’.

De exemplaren zijn nu klaar om door bezoekers van de vestiging uitgeleend te worden.