Wisselcollecties

In Wise kunnen tijdelijke collecties voor vestigingen, scholen of andere instellingen worden samengesteld, beheerd, ingepland voor uitlevering en uitgeleend. Het gaat hierbij om diverse soorten collecties voor diverse doelgroepen. De verzamelnaam voor de tijdelijke collecties is wisselcollectie. Elke wisselcollectie krijgt een unieke collectiecode. Door het opnemen van deze collectiecode bij een exemplaar zal het exemplaar worden opgenomen in de betreffende (wissel)collectie.

Er bestaan verschillende soorten wisselcollecties. We bespreken eerst de vaste wisselcollecties. Dit zijn wisselcollecties binnen je eigen instantie. Vervolgens hebben we het ook over de roterende wisselcollectie met stafvestiging. Dit is een manier om een grote collectie tussen verschillende instanties te beheren. Tot slot bestaat er ook nog de ‘ad hoc’ wisselcollectie. Die kan je gebruiken voor kleine wisselcollecties tussen instanties of sporadische uitwisselingen van een klein aantal exempalren tussen instanties, zoals bijvoorbeeld voor de Leesjury.