Communicatie met scholen

Voor De Show vraagt een goede communicatie met de scholen uit je buurt. In dit hoofdstuk vind je enkele tips om leerkrachten te bereiken.

Voor De Show promoten bij leerkrachten, dat kan met het beschikbare promotiemateriaal, de voorbeeldteksten en tips.