Kalender wijzigen

Wise

Ga in Wise naar vestigingsbeheer > kalender

– Wijzig je bepaalde dagen naar ‘Boetevrij’, dan zal Wise deze overslaan bij de boeteberekening.

– Wijzig je bepaalde dagen naar ‘Gesloten’, dan zal Wise deze dagen overslaan bij het berekenen van de inleverdatum van uitleningen die je vanaf nu doet. Je kan nog steeds uitlenen en innemen op een dag die als ‘Gesloten’ in de kalender staat.

Alle info: https://leerplatform.cultuurconnect.be/courses/vestigingsbeheer/lessons/vestigingsbeheer/topic/de-kalender-aanpassen/

Vubis

Voer variabele sluitingsdata in via AFO 484.

Brocade

Dit kan je zelf via Leen- beheersfuncties > Sluitingsdagen

Gedetailleerde toelichting vind je onder punt 2 in deze handleiding.

Bidoc

Klik op het BIDOC-menu “Instellen” / “Vakantiedagen”
Tik nu een extra lijn, bvb:
13/03/2020 – 5/04/2020 // CoronasluitingGedurende de opgegeven periode zullen alle lopende uitleningen geen boete krijgen en worden automatische attenderingen uitgesteld.
Enkel uitleningen die reeds te laat waren moeten eventueel aangepast worden.
Deze aanpassing wordt actief na een herstart van de BIDOC-service op de bibliotheekserver, of automatisch vanaf de volgende nacht. (Lieven Forrez)

Bibliotheekwebsite

De website neemt de openingsuren en sluitingsdagen uit BIOS over: als je die daar wijzigt, komt het dus automatisch in orde.