Net als de coronalockdown zal de corona-exit uitzonderlijke werkwijzen vragen van de bibliotheeksystemen. We proberen aanpassingen van instellingen door de Servicedesk tot een minimum te beperken, gezien het om wijzigingen gaat voor een groot aantal bibliotheken en nadien de oorspronkelijke instellingen moeten worden teruggezet*. In de volgende topics schetsen we alle mogelijkheden. We willen in de eerste plaats inzetten op bibliotheken met een situatie waar, zoals aangegeven in de tekst, geen alternatieve werkwijze mogelijk is.

Intussen werken we tegen de zomer aan twee nieuwe ontwikkelingen die bij een verstrenging of herhaling van de maatregelen goed van pas kunnen komen: online betalen en de berichteneditor waarmee je zelf teksten kan aanpassen. Ook blijven de gesprekken met OCLC en Aquabrowser lopen over eventuele andere aanpassingen die de heropening van de bibliotheken kunnen faciliteren. Wanneer er nieuws is, hoor je dit via Basecamp en het Leerplatform.

* Laat je volgens de instructies in de volgende pagina’s parameters aanpassen? Vergeet dan nadien niet te vragen om de instellingen terug te zetten. Hou dus zeker zelf ook bij wat de oorspronkelijke waarde van je instellingen was.