Uitzonderlijk een e-mail sturen naar al je leners

Wise

Ga naar Statistieken en selecties > Selecties.
Zet het settype op Klanten.
Kies als rubriek ALGE en Emailadres JN met als waarde J (=ja).
Zet Maximaal op 10.000. Indien je hiermee niet al je klanten hebt geselecteerd, dan je het aantal nog verhogen.
Klik vervolgens op Uitvoeren > Nu uitvoeren > Maak nieuwe set.
Je kan eventueel combineren met de rubriek BIEB-GEBR Laatst actief met als waarde een periode naar keuze.

Daarna klik je links op de tab Tijdelijke sets en klik je rechts op de net gemaakte selectie en kies je voor Exporteer deze set in CSV-formaat.
Kies rubrieken. Kies minstens de rubriek Emailadres. Kies OK > De map opent waar het bestand werd opgeslagen. Open in excel en wijzig het formaat naar (bijvoorbeeld) XLSX.

Dit bestand kan je dan gebruiken een e-mail te versturen vanuit je e-mailprogramma (denk eraan om de adressen als bcc te versturen!). Je kan het ook bijvoorbeeld gebruiken om eerst in Word een verzendlijst te maken (mailmerge).

Vubis

Via SSP kan je een lijst trekken van al je leners met 2 criteria: “Instelling” Gelijk aan eigen instellingscode en “Huisadres: E-mailadres” Gedefinieerd)

Brocade

Je kunt in Brocade een lijst maken van de mailadressen van actieve leners, zie de gedetailleerde toelichting onder punt 4 in deze handleiding.

Bidoc

Dat kan in 3 stappen:
1. maak een typemail (bv. uitgaand van een kopie van een bestaande typemail). Pas de hoofding en tekst aan.
2. maak via “Leners opzoeken” een lijst van alle leners die de mail moeten krijgen
3. ga naar de subtab “Andere” / “Mailing” en kies als opdracht “Mail” (of “Mail-tekst” voor een tekst-mail zonder html opmaak). 
Kies de zojuist gemaakte typemail en klik op “Aan alle leners op de lijst”. (Lieven Forrez)

Opmerking GDPR

Let op: Indien jouw bibliotheek op basis van een lijst van (e-mail)adressen van de eigen eindgebruikers uit het bibliotheeksysteem communicatie stuurt, dan ligt de verantwoordelijkheid hiervoor (inclusief het respecteren van de geldende wetgeving ter zake; verwerking en bescherming van persoonsgegevens) volledig bij de bibliotheek als verwerkingsverantwoordelijke.