Samenwerkingsgroep 2 vraagt vooral afstemming van hetzelfde uitleenreglement in alle bibliotheken van de samenwerking. In het huiswerk bij de voorbereiding van de migratie zie je welke regels minimaal dezelfde moeten zijn. Een voorbeeld van zo’n huiswerk vind je hier terug. Dit resulteert in een gemeenschappelijke reglementstabel en contributietabel bij de inrichting van het bibliotheeksysteem, en zorgt ervoor dat alle bibliotheken van de samenwerking hetzelfde reglement kunnen afspreken met hun klanten, maar creëert op zich geen extra functionaliteiten. Daarvoor is een stap naar samenwerkingsgroep 3 nodig.