Je voorstelling omkaderen met Voor De Show

Enkele goede redenen om jouw voorstelling te omkaderen met Voor De Show:

  • leerlingen een open blik en goesting geven om naar jouw voorstelling te komen kijken.
  • leerkrachten ondersteunen met een kant-en-klaar spel, dat weinig tijd van hen vraagt en voldoende evenwicht biedt tussen theatercodes in het algemeen en een tipje van de sluier van jouw voorstelling.
  • een mooie aanvulling en versterking van jouw bestaande lesmateriaal rond de voorstelling. Of een goede start om het lesmateriaal rond jouw voorstelling te ontwikkelen, als je er nog geen had.
  • in de applicatie van Voor De Show krijg je zich op statistieken over het gebruik van Voor De Show en het lesmateriaal bij jouw voorstelling

“Voor De Show wijst zichzelf uit: door middel van enkele vragen over de voorstelling, inspiratiebronnen en enkele te-uploaden-documenten (vb. foto’s of lesmap) wordt een visueel en dynamisch belevenisspel gecreëerd. Het werkt stimulerend en prikkelt de verbeelding zonder de inhoud van de voorstelling te verklappen. Het is gebruiksvriendelijk, interactief en prikkelend!” (Piet Van Dycke, collectief dOFt)

Meer toelichting onder de foto

Het doel

Cultuurcentra stellen vast dat heel wat klassen bij hen over de vloer komen waarvan de leerlingen niet altijd weten of ze naar een film of naar een toneelvoorstelling komen kijken.

Voor De Show ondersteunt leerkrachten bij het voorbereiden van de leerlingen uit het lager onderwijs op het bezoek aan jouw voorstelling. Uit ons onderzoek blijkt dat leerlingen het aangenaam vinden om al een tipje van de sluier te krijgen. Ze kijken dan ook enthousiast uit naar de voorstelling. Heel wat leerlingen gaan weinig of enkel via de school naar theater. Voor hen biedt Voor De Show een houvast en context. Niet enkel over de voorstelling zelf, maar ook over theatercodes in het algemeen. 

Uit ons onderzoek blijkt dat leerkrachten niet altijd de tijd hebben om de lesmap over de voorstelling door te nemen. Daarnaast is het voor leerkrachten niet gemakkelijk om in te schatten wat ze vooraf precies kunnen doen of vertellen: zij hebben de voorstelling zelf niet gezien. Die drempels worden weggenomen door Voor De Show. Na de voorstelling gaan leerkrachten gemakkelijker zelf aan de slag met een aangereikte lesmap en kan er ook meer op maat van de voorstelling gewerkt worden.

Een lesmap als aanvulling op Voor De Show

Is een lesmap dan niet meer nodig? Toch wel. De lesmap of andere formats (bv. een website) met extra cultuureducatief materiaal zijn complementair aan Voor De Show. Voor De Show focust zich enkel op wat een leerkracht kan doen vóór de voorstelling.

In de applicatie van Voor De Show kan je de lesmap of een url naar meer inspiratie uploaden. Dit komt extra in de aandacht van de leerkracht en de leerlingen aan het eind van het spel. Ze worden geprikkeld om na de voorstelling ermee aan de slag te gaan.

Als je reeds een lesmap ontwikkeld hebt voor jouw voorstelling kan je je hierop baseren om de invoer voor Voor De Show te doen. Als je je lesmap nog moet ontwikkelen, kan je eventueel inspelen op de spelopdrachten uit Voor De Show. 

Hou er rekening mee dat niet alle cultuur- en gemeenschapscentra al van in het begin Voor De Show zullen aanbieden aan de scholen. Voor scholen voor wie Voor De Show nog niet beschikbaar is, blijft de lesmap nuttig.

Feedback over het gebruik in klassen

Wil je weten hoeveel klassen Voor De Show gespeeld hebben rond jouw voorstelling of hoeveel leerkrachten jouw lesmap hebben gedownload? Via de applicatie krijg je daar zicht op voor jouw specifieke voorstelling. Vanuit Cultuurconnect analyseren we samen met de deelnemende cultuurcentra het globale gebruik van Voor De Show en verzamelen we ruimere feedback over hoe leerkrachten omgaan met de omkadering en naverwerking rond schoolvoorstellingen. In de toekomst kunnen we hierover berichten, tips delen en ervaringen uitwisselen tussen cultuurhuizen en gezelschappen. 

“Voor De Show wijst zichzelf uit: door middel van enkele vragen over de voorstelling, inspiratiebronnen en enkele te-uploaden-documenten (vb. foto’s of lesmap) wordt een visueel en dynamisch belevenisspel gecreëerd. Het werkt stimulerend en prikkelt de verbeelding zonder de inhoud van de voorstelling te verklappen. Het is gebruiksvriendelijk, interactief en prikkelend!” (Piet Van Dycke, collectief dOFt)