Geef ons feedback over Voor De Show

Feedback blijft belangrijk om Voor De Show nog beter te maken. Bezorg het ons via dit online evaluatieformulier.

Met deze evaluatiegegevens gaan we uiteraard aan de slag. We gebruiken jullie waardevolle input om Voor De Show te optimaliseren en nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen.

Dankjewel!

Voor De Show wijst zichzelf uit: door middel van enkele vragen over de voorstelling, inspiratiebronnen en enkele te-uploaden-documenten (vb. foto’s of lesmap) wordt een visueel en dynamisch belevenisspel gecreëerd. Het werkt stimulerend en prikkelt de verbeelding zonder de inhoud van de voorstelling te verklappen. Het is gebruiksvriendelijk, interactief en prikkelend!

Piet Van Dycke, collectief dOFt

Hoofdstuk Content
0% Complete 0/1 Stappen