Laatste wijziging: 31/01/2024

Aanvragen en leveringen van openbare bibliotheken onderling

In het proefjaar 2022 spraken we af dat alle bibliotheken elkaar 8 EUR aanrekenen voor de levering van een exemplaar. Meer info over de achtergrond, vind je bij het webinar.
De verrekening gebeurt niet in micro-facturen van elke bibliotheek naar elke andere bibliotheek. Jaarlijks zorgt Cultuurconnect voor een transparante financiële afhandeling. Per bibliotheek wordt het aantal leveringen en het aantal aanvragen tegen elkaar afgewogen binnen een kalenderjaar. Zijn die 2 gelijk, dan heb je kosten noch inkomsten. Wie meer levert dan aanvraagt, krijgt een bedrag. Wie net meer aanvraagt dan levert, meer vraagt dan teruggeeft dus, betaalt een bedrag. 

Elke bibliotheek kan op elk moment bekijken hoe aanvragen en leveringen zich in de eigen bib verhouden. Meer informatie hierover vind je onder het topic Rapporten.

In april volgt de jaarlijkse facturatie aan de openbare bibliotheek door Cultuurconnect op basis van de balans in Wise.
Welke aanvragen/leveringen gelden hierbij? Alle gehonoreerde en effectief met de post verstuurde exemplaren per kalenderjaar.

Aanvragen van openbare bibliotheken bij wetenschappelijke instellingen via Impala

Alle transactiekosten worden betaald door Cultuurconnect aan €1.07/transactie, onderhevig aan indexatie op basis van de consumptieindex.
De kost voor de aanvraag wordt door Impala gefactureerd aan de openbare bibliotheek, op basis van het bedrag dat door de wetenschappelijke instelling wordt aangerekend. Circa €8 per aanvraag, maar de instelling mag dit vrij bepalen.

Belangrijk! Impala maakt ook een balans op tussen aanvragen en leveringen tussen jouw openbare bibliotheek en de wetenschappelijke instellingen EN Impala werkt met minimumfacturen van €12. Bij een lagere kost gedurende het lopende jaar zal Impala dus standaard €12 aanrekenen.

Leveringen van openbare bibliotheken aan wetenschappelijke instellingen via Impala

De kost voor de aanvraag wordt gefactureerd door Impala aan de wetenschappelijke instelling. Het standaardbedrag werd ingesteld op €8 per aanvraag, maar als openbare bibliotheek mag je deze kost vrij bepalen. Merk je dat dit bedrag niet standaard op €8 staat, geef een seintje aan Impala.

Belangrijk! Impala maakt eveneens een balans op tussen aanvragen en leveringen tussen jouw openbare bibliotheek en de wetenschappelijke instellingen EN Impala werkt met minimum facturen van €12. Bij een lagere kost gedurende het lopende jaar zal Impala standaard €12 aanrekenen.