Prijs

Er is een grote variatie in kosten per IBL-aanvraag tussen bibliotheken. Sommige bibliotheken rekenen hogere bedragen aan om kostendekkend te zijn, terwijl andere lagere tarieven hanteren om toegankelijkheid te waarborgen. Als we op Vlaams niveau kijken, zien we dat zowel de mediaan, als het gemiddelde hetzelfde blijven. De meeste bibliotheken vragen ongeveer € 3.

Gevraagde kostprijs

2022 (proefjaar) 2023
Mediaan: €3 Mediaan €3
Gemiddelde: €2,95 Gemiddelde €3,1

De kostprijs is één van de parameters die het snelst in het oog springt. Enerzijds het bedrag aangerekend aan de gebruiker maar tevens het afgesproken bedrag dat onderling wordt aangerekend. €8 is veel geld wordt vaak opgemerkt.

Enkele bibliotheken kozen echter bewust om €8 door te rekenen. Met diverse redenen:

  • omdat dit “kostendekkend” is. Grote leveranciers kregen reeds vragen vanuit het bestuur om de verhoogde verzendingskosten te duiden. De €8 wordt in dergelijke gevallen dan vaker volledig doorgerekend aan de gebruiker.
  • omdat de kosten dan gelijkgeschakeld zijn met de prijzen van wetenschappelijke instellingen. Uniformiteit in jouw aangerekende bedragen naar de gebruiker toe.
  • omwille van een duurzaamheidsstrategie. Een boek hoeft enkel in uitzonderlijke omstandigheden vele kilometers af te leggen. 

Zie deze parameter niet als een alleenstaande parameter. Gebruik de bevindingen van de 2 andere parameters om jouw keuze voor een bepaalde prijszetting te verantwoorden.

Je kan bewust kiezen, als jouw budget het toelaat, om in te zetten op een uitbreiding van jouw collectie of op zoek gaan naar partners hiervoor.
Kan je budgettair niet inzetten op een uitbreiding van jouw collectie, maar heb je veel unieke gebruikers die gretig gebruikmaken van IBL? Een prijsstijging zal hen heus niet weerhouden om een aanvraag te plaatsen, enkel hen iets langer doen stilstaan bij de nood van de aanvraag en het bekijken van eventuele andere opties. Bijvoorbeeld het materiaal zelf gaan oppikken in een naburige bibliotheek.
Een prijsstijging heeft vaak een significante daling tot gevolg, maar hou er rekening mee dat er steeds mensen zijn die bereid zijn een fiks bedrag neer te tellen voor een gewenste titel. Overweeg kansentarieven voor specifieke gebruikersgroepen om de drempel doelgericht te verhogen zonder hen uit te sluiten.

Voer overleg binnen samenwerkingsverbanden en/of aangrenzende gemeentes/steden om tot een meer uniforme prijsstructuur te komen.

Aanvragen afremmen:

  • hogere prijszetting hanteren

Aanvragen stimuleren:

  • kansentarieven invoeren
  • prijs bewust laag houden