Tabblad inzendingen
Submission behaviors

Vertrouwelijke inzendingen: verhindert dat een formulier kan ingezonden worden als de indiener ingelogd is in Mijn Bibliotheek

Convert anonymous user drafts and submissions to authenticated user: Wanneer je toelaat om een draftversie van een inzending te bewaren kan dit enkel binnen een browsersessie of op basis van login op Mijn Bibliotheek. Stel dat men een draftversie heeft opgeslaan als anonieme gebruiker en men logt diezelfde sessie nog in op Mijn Bibliotheek, dan wordt de draft alsnog bewaard op desbetreffende Mijn Bibliotheeklogin.

Show the notification about previous sumissions: al dan niet de melding tonen dat iemand datzelfde formulier al heeft ingezonden, bovenaan kan je zelf een tekst opgeven om de default tekst te overrulen (default staat er ook een link naar ‘view own submissions’ – aan of af te zetten via tabblad ’toegang’)

Noot: deze boodschap zal enkel tonen wanneer men een limiet op het aantal inzendingen per user heeft opgegeven (zie hieronder ‘submission limits settings’)

Disable tracking of user IP adress: uitschakelen dat het IP-adres wordt opgeslaan bij de inzending

Log submission events: als je dit inschakelt worden de acties op het formulier bijgehouden voor statistieken (NOG NIET GETEST)

Allow users to customize the submission results table: Deze instelling geldt enkel voor de gebruiker die kunnen inloggen in het CMS.  Indien ingeschakeld kunnen zij dan hun view op de inzendingen personaliseren.

Submission acces token settings

Hiermee kan je aangeven of men na het indienen van een formulier ze terug kan bekijken, updaten of verwijderen via een link naar de desbetreffende inzending. Die link kan je bv. meegeven in de mail. Dat doe je door resp. de tokens [webform_submission:token-view-url] , [webform_submission:token-update-url] of [webform_submission:token-delete-url] in de body van het bericht te plaatsen (meer info).

Wie dat mag moet je instellen op het tabblad ‘toegang’.

Submission limits settings

Hier kan je er voor zorgen dat er maar een bepaald aantal formulieren kunnen worden ingediend.  Daarnaast kan je ook instellen dat er per persoon bv. maar 1 formulier kan worden ingediend.

Submission purge settings

Deze instelling bepaalt hoe lang de inzendingen bewaard blijven als je ze zelf niet handmatig verwijdert.  Standaard staat hier aangegeven dat de alle bewaarde inzendingen (zowel de draftversies als de voltooide) na 2 jaar (bij benadering in dagen opgegeven: 730 dagen) verwijderd worden.  Dat is conform de GDPR.

Submission draft settings

Je kan dit inschakelen als je denkt dat het nodig is dat men het formulier later moet kunnen afwerken, dus dat er een versie van een nog niet ingediend formulier bewaard kan blijven om later terug op in te pikken.  In dat geval verschijnt er een knop op je formulier ‘conceptversie opslaan’.

Submission autofill settings

Als er eerdere inzendingen van dezelfde persoon beschikbaar zijn wordt krijgt het formulier reeds dezelfde waarden als eerder ingevuld.  Deze kunnen dan uiteraard nog gewijzigd worden.  Standaard komt dan bovenaan de melding ‘This submission has been autofilled with your previous submission’ maar indien gewenst kan je zelf een melding voorzien.