Tabblad Algemeen

Titel

Wat je hier intikt wordt als label getoond bij het element op jouw formulier.  De titel hoeft niet uniek te zijn, de achterliggende sleutel wel.  De achterliggende sleutel wordt automatisch aangemaakt maar in sommige gevallen, bv. als de titel niet uniek is, moet je die handmatig aanmaken.  Let er op dat je dan geen spaties en/of hoofdletters gebruikt.  De titel kan je achteraf nog wijzigen, de sleutel niet.

Toegestane aantal waarden: Hier geef je op hoeveel waarden men mag invullen bij dit element.  Als je dit hoger zet dan 1, worden de invulvakken naargelang meerdere keren weergegeven.  De standaard lay-out hierbij is niet zo handig.  Je kan dit aanpassen op het tabblad Uitgebreid bij ‘multiple values’.

Element description/help/more

Als je naast het label van het element nog meer wil vertellen kan je een beschrijving meegeven die ofwel sowieso getoond wordt ofwel achter een ‘more-linkje’ zit.  Ook kan je een helptekst meegeven met wat meer uitleg over wat er verwacht wordt bij het invullen van dit element.

Formulierweergave

Hier geef je mee waar bovenstaande teksten moeten staan tegenover de titel van het element.  Ook kan je hier meegeven:

voor- of achtervoegsel: dit verschijnt dan voor of achter het invulvak en zal standaard toegevoegd worden aan wat de indiener invult

Minimum of maximumlengte: aantal karakters dat hier mag ingevuld worden

Plaatshouder: wat in het invulvak staat totdat de indiener er iets invult

Automatisch aanvullen: hiermee kan je bepalen of de autocomplete ingesteld in de browser van de indiener mag werken of niet bij dit invulvak

Invoermasker: als je een bepaald invulformaat wil suggereren (dit blijft echter bij een dwingende suggestie, er komt geen foutmelding wanneer de indiener toch een ander formaat gebruikt, om dat te bekomen kan je gebruik maken van geavanceerde elementen (bv Email) of van ‘patroon’ (tabblad Algemeen onderaan)

Met de opties onderaan kan je er voor zorgen dat de indiener de inhoud van het invulvak niet kan wijzigen (uitschakelen/weergaveveld) of dat de waarde bij het intikken niet zichbaar is (input hiding).

Formuliervalidatie

Is je element al dan niet verplicht, moet het uniek zijn (dat wil zeggen over alle inzendingen heen) of moet de ingevulde waarde voldoen aan een bepaald patroon?  Het afdwingen van een bepaald patroon gebeurt via reguliere expressies.  Daar vind je online veel informatie over maar kan je indien nodig ook opvragen bij de servicedesk.

Met de teller doe je hetzelfde als bij minimum- of maximumlengte bij formulierweergave, alleen kan je hier ook een boodschap meegeven en in de plaats van tekens ook op woorden laten tellen.