Tabblad algemeen
  • Allow this webform to be used as a template: Als je dit aanvinkt komt het formulier in jouw overzicht van templates te staan. Wil je een formulier uit dit overzicht halen, dan volstaat het om het vinkje terug te verwijderen.
  • Disable saving of submissions: Hiermee stel je in dat de inzendingen niet in het CMS van jouw site opgeslaan worden en dat ze dus niet onder het tabblad ‘resultaten’ terug te vinden zullen zijn. Dit kan eventueel nodig zijn uit privacy-overwegingen maar dan voorzie je best wel een andere manier om de inzendingen te verzamelen, bv. via mail.
  • Allow users to post submissions from a dedicated URL: Dit vink je aan als je het formulier niet koppelt aan een activiteit maar de toegang via een vrij geplaatste link voorziet. De aliassen hoef je enkel in te vullen als het formulier ook vanuit een andere URL bereikbaar moet zijn.