Tabblad formulier
Form behaviors

Formulier:

  • Display reset button: Met een reset button kan een indiener alle ingevulde gegevens in 1 klik wissen om tijdens het invullen opnieuw te beginnen.
  • Prevent duplicate submissions: Indien aangevinkt wordt de submitknop uitgeschakeld na inzending.

Navigatie

  • Disable back button: schakelt de backknop van de browser uit
  • Submit previous page when browser back button is clicked: zorgt er voor dat er bij gebruik van preview en de wizard ook kan genavigeerd worden met de backknop van de browser.
  • Warn users about unsaved changes: zorgt er voor dat er dat er een waarschuwing komt als men uit het formulier navigeert maar de ingevulde gegevens niet heeft opgeslaan/verstuurd.

Validatie

  • Disable client-side validation: zorgt er voor dat er geen controle gebeurt op wat er wordt ingetikt (bv formaat email, telefoonnummer … ), ook al is dat zo ingesteld bij het element
  • Disable inline form errors: zorgt er voor: indien ingeschakeld wordt bij foute invoer geen melding getoond (WERKT MOMENTEEL NIET)
  • Display required indicator: wanneer aangevinkt komt er bovenaan het formulier de melding dat velden met sterretje verplicht zijn, functioneel verandert dit niets

Elementen

  • Autofocus the first element: wanneer ingeschakeld staat bij het openen van het formulier de cursor in eerste element
  • Disable autocompletion: hiermee schakel je de autocomplete op alle elementen uit
Acces denied settings

Onderaan kan je indien gewenst zelf een melding maken.  Zo niet wordt een standaard tekst getoond.

Default: toon de melding op de pagina zelf (‘Geen toegang: u heeft geen toegangsrechten voor deze pagina’)

Inline: toon de melding bij het bijhorend element (als je dat hebt ingesteld bij bepaalde elementen)

Page: toon de melding op een andere pagina

Login: ga naar de login pagina van het CMS (als je bv hebt ingesteld dat enkel redacteurs en/of beheerders toegang hebben tot het formulier).