Een nieuw formulier maken adhv een template

Open het Dashboard en klik op de link Webformulieren beheren. Klik op de tab Templates en klik vervolgens op de knop Selecteren naast het template. Op die manier maak je een kopie van het geselecteerde formulier formulier aan te maken.

Geef je formulier de gewenste titel. (We raden aan om in de titel de naam van de activiteit te vermelden, om het zo makkelijk terug te vinden. Deze titel komt op de website ook boven het formulier te staan.) Ook de beheer-omschrijving is handig om het formulier later makkelijk te herkennen in de lijst van formulieren.

Kies onderaan of het formulier open of gesloten moet zijn. Je kan deze optie later bij het koppelen aan een activiteit nog wijzigen.

Klik op Opslaan. Je krijgt een bevestiging te zien dat het formulier is aangemaakt en kunt dit nu verder gaan aanpassen. Je kunt het formulier eventueel ook bekijken of testen via de opties die je hiervoor aangeboden worden.

Tip: Je kan extra templates LINK importeren LINK. In de LINK inhoudsbibliotheek LINK is er een overzicht van de beschikbare formuliertemplates.