Spam vermijden

Om te vermijden dat er via jouw formulier spam wordt verzonden wordt er gecheckt of de inzenders geen bot zijn. Dat wordt gedaan aan de hand van een ‘captcha’, een reactietest die dit nagaat. We hebben voorzien dat er automatisch een captcha wordt toegevoegd aan jouw formulier. Heb je die per ongeluk toch manueel toegevoegd, geen probleem, dan wordt dit opgemerkt en zal er geen bijkomende captcha worden geplaatst.

De gebruikte versie van reCaptcha (v3) werkt niet met afbeeldingen die je moet aanduiden of een handmatig vinkje, maar gebruikt scores voor elke request. Die score bepaalt dan de kans of een request door een bot is uitgevoerd. Je zal dus niets visueels zien verschijnen op jouw formulier betreffende dit element. Ook bij het indienen van het formulier zal men hier niets van merken. Enkel in het geval de drempel van de scores overschreden wordt zal er een melding komen en zal men het formulier niet kunnen indienen.

De exacte werking van het algoritme wordt niet vrijgegeven maar mocht een websitebezoeker deze melding signaleren dan kan je laten weten dat volgende zaken onterecht voor een botscore kunnen zorgen:

  1. Ongewoon Gedrag: Snel navigeren of herhaalde acties kunnen als bot-activiteit worden geïnterpreteerd.
  2. Browserinstellingen/Extensies: Ad-blockers bv kunnen de dataverzameling van reCAPTCHA hinderen.
  3. VPN’s/Proxy’s: Gebruik van VPN’s of proxy’s kan als verdacht worden beschouwd omdat bots deze vaak gebruiken.

Om de websitebezoeker in dit geval snel vooruit te helpen hebben we voorzien dat gepaard met deze melding er de oude versie van captcha (waarbij men met het vinkje kan aanduiden dat men geen bot is) wordt getoond. Zo kan de lener alsnog het formulier indienen.

Wanneer ingelogd in het CMS of Mijn Bibliotheek wordt de captcha uitgeschakeld, gezien men dan sowieso al geen bot kan zijn.